4 ปัญหาการทำงานเป็นทีม ที่เกิดจาก “อคติ”

ปฏิเสธไม่ได้ว่า เรากำลังอยู่ในยุคของการทำงานแบบทีมเวิร์กหรือก็คือการทำงานเป็นทีม ที่เชื่อว่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้การทำงาน และผลักดันองค์กรก้าวไปข้างหน้าได้ แต่สังเกตไหมว่า บางครั้งการทำงานเป็นทีม ก็สร้างปัญหาและความล้มเหลวในการทำงานได้เช่นกัน โดยมีหนึ่งต้นตอสำคัญมาจาก “อคติ” ที่เกิดขึ้นจากสมาชิกในทีมเอง ที่น่าสนใจคือ อคติเหล่านี้ ยังสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกกระบวนการทำงานเป็นทีมอีกด้วย เราลองมาดูตัวอย่าง 4 อคติที่ต้องเจอ เมื่อต้องทำงานเป็นทีม แล้วเราจะมีวิธีแก้ไขอคติจากการทำงานเป็นทีมเหล่านี้ ได้อย่างไร ?
24 ส.ค. 2021
© 2022 Longtunman. All rights reserved.