Tag: disney land

กรณีศึกษา เจ้าของ Tokyo Disneyland

กรณีศึกษา เจ้าของ Tokyo Disneyland

กรณีศึกษา เจ้าของ Tokyo Disneyland / โดย ลงทุนแมน รู้หรือไม่ว่า สวนสนุก Tokyo Disneyland นั้น จริงๆ แล้วไม่ใช่ของ Walt Disney แต่เป็นบริษัทญี่ปุ่นเองที่มีสัดส่วนการถือหุ้น 100% บริษัทนั้นก็คือ Oriental Land Co., Ltd. เรื่องราวของบริษัทนี้น่าสนใจอย่างไร ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง.. บริษัท Oriental Land Co., Ltd. เริ่มต้นจากผู้ก่อตั้ง 2 คนที่มีชื่อว่า Mr. Chiharu Kawasaki และ Mr. Hideo Edo โดยมีแนวคิดการก่อตั้งบริษัท คือ การพัฒนาที่ดินเพื่อการพาณิชย์และที่อยู่อาศัย รวมไปถึงสถานที่พักผ่อน ในปี […]

สวนสนุกไทย กำลังฝันร้าย

สวนสนุกไทย กำลังฝันร้าย

สวนสนุกเมืองไทยที่เรานึกถึง
คงเป็นสวนสยาม และดรีมเวิลด์
สถานที่แห่งความทรงจำในวัยเด็ก
สถานที่พักผ่อนของครอบครัวในวันหยุด
สถานที่นี้อยู่ในทุกช่วงชีวิตของทุกคน