Tag: europa motor

<ผู้สนับสนุน> ใครที่เล็ง BMW อยู่ ควรอ่านบทความนี้

<ผู้สนับสนุน> ใครที่เล็ง BMW อยู่ ควรอ่านบทความนี้

เมื่อเรามองเห็นโอกาสที่ดี
เราก็คงไม่อยากปล่อยให้มันผ่านไป
และครั้งนี้โอกาสในการเป็นเจ้าของรถคันใหม่
ในแบรนด์รถยนต์ชื่อดังอย่าง BMW ได้มาถึงแล้ว

BMW เป็นที่นิยมในประเทศไทยขนาดไหน?