ดาบสองคม ของการใช้กลยุทธ์ ลดราคา

“ใคร ๆ ก็ชอบของถูก” ประโยคที่เราได้ยินเสมอ ๆ จากคนจำนวนไม่น้อย จึงทำให้หนึ่งในกลยุทธ์การตลาดที่ได้รับความนิยม และมักถูกนำมาใช้เพื่อเพิ่มยอดขายให้แก่ธุรกิจในทันที คือ “กลยุทธ์การลดราคา” ซึ่งก็มักจะได้ผลดีเสมอ ธุรกิจได้ประโยชน์อะไรจากการลดราคาสินค้า ? แล้วกลยุทธ์นี้ มีประเด็นอะไรที่ธุรกิจต้องคำนึง ก่อนจะตัดสินใจใช้กลยุทธ์นี้บ้าง ? ถ้าถามว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคมีอะไรบ้าง หนึ่งในนั้นต้องมีเรื่องของ “ราคา” รวมอยู่ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่สภาพทางเศรษฐกิจ และกำลังซื้อของลูกค้ากำลังชะลอตัวลงอย่างในตอนนี้ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าและบริการ หลายครั้งจึงมักส่งผลต่อ การตัดสินใจของลูกค้าว่าจะซื้อสินค้าและบริการนั้น ๆ ดีหรือไม่
18 ก.ค. 2021
© 2022 Longtunman. All rights reserved.