Tag: Inditex

เจ้าของร้าน ZARA จากเด็กยากจนสู่มหาเศรษฐี

เจ้าของร้าน ZARA จากเด็กยากจนสู่มหาเศรษฐี

เรื่องส่งท้ายปีของลงทุนแมน ต้องน่าอ่าน
ซึ่งเรื่องนี้ก็แฝงไปด้วยข้อคิดหลายอย่างอีกเช่นเคย

ถ้าถามว่าบริษัทที่ใหญ่ที่สุด 5 อันดับแรกของโลก ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มธุรกิจอะไร
หลายคนน่าจะทราบกันอยู่แล้วว่าอยู่ในกลุ่มเทคโนโลยี

แต่ถ้าถามว่าคนที่รวยที่สุดใลก 5 คนแรกคือเจ้าของบริษัทเทคโนโลยีทั้งหมดด้วยหรือเปล่า หลายคนอาจไม่แน่ใจ

ZARA ร้านขายเสื้อผ้าอันดับ 1 ของโลก

ZARA ร้านขายเสื้อผ้าอันดับ 1 ของโลก

ถ้าถามว่าคนที่เป็นเจ้าของร้านค้าที่รวยที่สุดในโลกทำธุรกิจอะไร หลายคนอาจจะตอบว่าเป็นเจ้าของ Amazon, Alibaba, Walmart, Mcdonald, Starbucks แต่จริงๆแล้วเขาเป็นเจ้าของร้านเสื้อผ้าชื่อว่า ZARA