SPONSORED
SPONSORED

ทัวร์อวกาศ กิจกรรมยามว่างรูปแบบใหม่ ของมหาเศรษฐี

เมื่อไม่นานมานี้ Jeff Bezos อดีต CEO บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ Amazon.com ได้ประกาศว่าจะเริ่มชีวิตหลังเกษียณด้วยการซื้อทริปเดินทางไปอวกาศ โดยกำหนดวันเดินทางเอาไว้เป็น 20 กรกฎาคมนี้ หลังจากวันที่ก้าวลงจากตำแหน่งเพียง 2 สัปดาห์ แต่ Jeff Bezos ก็ไม่ใช่มหาเศรษฐีคนแรก ที่เป็นลูกค้าของทัวร์นอกโลก และยิ่งน่าจะไม่ใช่ลูกค้าคนสุดท้าย หากดูจากการแข่งขันกันภายในธุรกิจนี้ ถ้านับตั้งแต่อดีตที่ผ่านมา มหาเศรษฐีคนแรก ที่ยอมจ่ายเงินก้อนโตเพื่อเดินทางไปอวกาศ ก็คือ Charles Simonyi พนักงานหมายเลข 40 และผู้ที่พัฒนา Microsoft Office ให้กับ Microsoft Charles Simonyi เลือกที่จะซื้อทริปไปอวกาศกับ Space Adventures บริษัททัวร์อวกาศของสหรัฐฯ ที่ก่อตั้งในปี 1998 และเดินทางโดยยานอวกาศ Soyuz ของรัสเซีย ไปยังสถานีอวกาศนานาชาติหรือ ISS
11 ก.ค. 2021
© 2022 Longtunman. All rights reserved.