รู้จัก พนักงาน 4 กลุ่ม ที่หัวหน้าต้อง สนับสนุนให้ถูกวิธี

“One Size Fits All” หรือ “วิธีเดียว ใช้ได้ดีกับทุกคน” อาจจะเป็นวลีที่ใช้ได้ดี กับการพัฒนาสินค้า หรือบริการต่าง ๆ ให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย แต่วลีเดียวกันนี้ มันคงเอามาใช้กับการบริหารพนักงานในองค์กรได้ยาก.. เราสามารถอธิบายเรื่องนี้ผ่านแนวคิด “Situational Leadership” หรือ “ผู้นำตามสถานการณ์” ที่ถูกอธิบายโดย Ken Blanchard กูรูในด้านการพัฒนาทักษะของผู้นำระดับโลก ที่ Ken Blanchard บอกเอาไว้แบบนี้ เพราะเขาได้ให้เหตุผลว่า พนักงานแต่ละคนมี “ระดับพัฒนาการ (Development Levels)” ที่ไม่เท่ากัน โดยระดับพัฒนาการตามคำนิยามของ Ken Blanchard ได้แบ่งพนักงานออกเป็น 4 กลุ่ม ตามระดับความสามารถและความมุ่งมั่น นั่นก็คือ
27 ส.ค. 2021

สรุปเทคนิค บริหารคนให้เก่ง ใน 1 นาที จากหนังสือ One Minute Manager

หลายคนคิดว่าการบริหารคนในองค์กรหรือพัฒนาลูกทีมให้เก่งขึ้น คนเป็นผู้บริหารต้องคอยมาเคี่ยวเข็ญ คอยจ้ำจี้จ้ำไชลูกน้องอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ทีมงานทำผลงานได้ตามที่หวัง แต่บางครั้ง หากหัวหน้าเข้ามาสอดส่องและแทรกแซงการทำงานของลูกน้องตลอดเวลา อาจทำให้ทีมงานเกิดความอึดอัด กดดัน ไม่มีความสุขกับการทำงาน และหมดไฟได้ง่าย ๆ วันนี้ THE BRIEFCASE จึงมีเทคนิคน่าสนใจที่จะช่วยบริหารทีมงานให้เก่งขึ้นได้ โดยหัวหน้าหรือผู้บริหารไม่ต้องเข้าไปจู้จี้กับการทำงานทุกขั้นตอน จากหนังสือ One Minute Manager ซึ่งเราขอเรียกว่า เทคนิค “1 นาที” One Minute Manager เป็นหนังสือชั้นเยี่ยมในวงการบริหาร ซึ่งหนังสือเล่มนี้เขียนโดยสองผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการบริหาร Ken Blanchard และ Spencer Johnson
27 ก.ค. 2021
© 2021 Longtunman. All rights reserved.