Tag: LEICA

สรุปแบรนด์เยอรมัน ในทุกอุตสาหกรรม

สรุปแบรนด์เยอรมัน ในทุกอุตสาหกรรม

สรุปแบรนด์เยอรมัน ในทุกอุตสาหกรรม

ความไฮโซ ของกล้อง LEICA

ความไฮโซ ของกล้อง LEICA

ทุกคนคงรู้ดีว่ากล้อง LEICA เป็นกล้องระดับ Hi-End
ด้วยราคาของกล้องที่ค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง
กล้องของ LEICA ในรุ่น S type มีราคาสูงถึงกว่า 8 แสนบาท
และถ้าซื้อเลนส์เพิ่มอีกก็เตรียมเงินไว้หลักล้านได้เลย