Tag: Luckin Coffee

Luckin Coffee ผู้ท้าชิง Starbucks ในจีน

Luckin Coffee ผู้ท้าชิง Starbucks ในจีน

Starbucks เป็นผู้ประกอบธุรกิจร้านกาแฟ รายใหญ่ที่สุดของโลก
ปัจจุบัน บริษัทเปิดให้บริการกว่า 28,000 สาขาทั่วโลก
ซึ่งหนึ่งในตลาดสำคัญ ก็คือประเทศจีน ที่มีจำนวนสาขามากเป็นอันดับ 2

แต่ในขณะนี้ Starbucks กำลังเจอคู่แข่งที่น่ากลัวจากเจ้าถิ่น ชื่อว่า “Luckin Coffee”

เชื่อหรือไม่ว่า ร้านนี้เพิ่งตั้งมาได้ไม่ถึง 2 ปี กลับขยายสาขาในจีน ใกล้แซง Starbucks ไปแล้ว

เรื่องราวนี้เป็นอย่างไร ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง