Tag: MA

ข้อคิด การควบรวม

ข้อคิด การควบรวม

ปัจจุบัน การทำ M&A หรือการควบรวมกิจการ
ถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่หลายๆ บริษัทนำมาใช้
ในการขยายกิจการ ขยายฐานลูกค้า ลดต้นทุน
เกิดการแชร์ Know-How ลดการแข่งขันทางธุรกิจ
และทำให้มูลค่าของกิจการมีขนาดใหญ่ขึ้น
รวมไปถึงมีอำนาจในการต่อรองมากขึ้น

ตำนาน บัตรเครดิต ตอน MasterCard

ตำนาน บัตรเครดิต ตอน MasterCard

รู้ไหมว่าเมื่อก่อนบัตรนี้ไม่ได้ชื่อ MasterCard
แต่ชื่อ MasterCharge
ก็น่าจะดีแล้วที่เปลี่ยนชื่อ
เพราะชื่อเดิมฟังแล้วดูเหมือนเราต้องจ่ายค่าชาร์จแพง
แล้ว MasterCard มีประวัติความเป็นมาอย่างไร? เกิดหลัง Visa นานไหม?