Tag: Michael Larson

Michael Larson ผู้บริหารทรัพย์สินของ Bill Gates

Michael Larson ผู้บริหารทรัพย์สินของ Bill Gates

ถ้าพูดถึงบุคคลที่มีความมั่งคั่งเป็นอันดับแรกๆ ของโลก
น่าจะต้องมีชื่อของ Bill Gates ผู้ก่อตั้งบริษัท Microsoft เป็นหนึ่งในนั้น

ปัจจุบัน Bill Gates มีทรัพย์สินสุทธิมากเป็นอันดับที่สองของโลกด้วยมูลค่าสูงถึง 93,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

แต่รู้หรือไม่ว่า ทรัพย์สินเกือบทั้งหมดนี้ Bill Gates ไม่ได้เป็นคนดูแลด้วยตัวเอง

เรื่องนี้เป็นอย่างไร ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง