คนรวยสุด ในไอซ์แลนด์ ทำธุรกิจอะไร ?

ไอซ์แลนด์ ถือเป็นประเทศที่มีขนาดเล็ก มีพื้นที่ประมาณ 102,775 กิโลเมตร หรือแค่ 1 ใน 5 ของพื้นที่ประเทศไทยเท่านั้น แต่กลับมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากร สูงถึง 148,000 บาทต่อเดือน หรือคิดเป็นเกือบ 6 เท่า ของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของคนไทย โดยอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้หลักให้กับคนในประเทศไอซ์แลนด์ คือ อุตสาหกรรมการประมง, อุตสาหกรรมเกี่ยวกับพลังงาน และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่น่าสนใจคือ บุคคลที่รวยที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์ กลับไม่ได้ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหล่านี้เลย แล้วเขาประกอบอาชีพอะไร ?
8 มิ.ย. 2021
© 2022 Longtunman. All rights reserved.