สรุป ONE-UGG-RA กองทุนรวม ที่ใคร ๆ ก็พูดถึง

ONE-UGG-RA หรือกองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ คือหนึ่งในกองทุนรวมในไทยที่นักลงทุนพูดถึงเยอะมากในปี 2020 ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ. วรรณ ความน่าสนใจอย่างแรกสำหรับผู้ลงทุนหลายคนก็คือ ONE-UGG-RA ให้ผลตอบแทนมากกว่า 43.5% ภายในระยะเวลา 1 ปี และให้ผลตอบแทนสะสม 264% ใน 5 ปี ซึ่งถือว่าโดดเด่นมากในไทย ความน่าสนใจต่อมาคือ กองทุนหลักที่ ONE-UGG-RA ไปลงทุนนั้น กระจายการลงทุนไปในหุ้นของบริษัทที่มีศักยภาพเติบโตได้อีกมากในอนาคต อยู่ในหลากหลายอุตสาหกรรม และกระจายอยู่ในหลายประเทศทั่วโลก เช่น สหรัฐอเมริกา จีน ฝรั่งเศส เยอรมนี แคนาดา
6 ก.ค. 2021
© 2022 Longtunman. All rights reserved.