Tag: ONET

มหากาพย์ การศึกษาไทย

มหากาพย์ การศึกษาไทย

ระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของไทย
เปลี่ยนแปลงเรื่อยมา
ที่ผ่านมาเปลี่ยนไปยังไงบ้าง
แล้วสุดท้ายต่างจากเดิมหรือไม่ ?

ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง