Tag: Principles

Ray Dalio ผู้บริหารเฮดจ์ฟันด์ใหญ่สุดในโลก

Ray Dalio ผู้บริหารเฮดจ์ฟันด์ใหญ่สุดในโลก

ถ้าไม่ได้อยู่ในแวดวงการลงทุน
หลายๆ คนน่าจะไม่รู้จัก เรย์ เดลิโอ (Ray Dalio)
ผู้บริหารบริษัท Bridgewater Associates เฮดจ์ฟันด์ที่ใหญ่สุดของโลก
ปัจจุบันรับบริหารเงินมากกว่า 1.5 แสนล้านดอลลาร์

เมื่อปลายปีที่แล้ว เขาได้ตีพิมพ์หนังสือที่ชื่อว่า Principles
หนังสือ Principles เป็นหนังสือที่เกี่ยวข้องกับ หลักการ ตรงตัวตามชื่อ