Tag: printer

ผู้สนับสนุน.. ตอบโจทย์ธุรกิจด้วยเครื่องพิมพ์ EcoTank จาก Epson

ผู้สนับสนุน.. ตอบโจทย์ธุรกิจด้วยเครื่องพิมพ์ EcoTank จาก Epson

เป้าหมายของการดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่ก็คือ “การสร้างกำไรสูงสุด”
กำไรของธุรกิจเกิดจากรายได้ ลบด้วยค่าใช้จ่าย
ดังนั้นการจะทำให้กำไรเพิ่มขึ้นจึงมาจากสองปัจจัยหลักๆ
นั่นก็คือ การเพิ่มรายได้และการลดค่าใช้จ่าย

หนึ่งในค่าใช้จ่ายที่มักจะเกิดขึ้นเป็นประจำสำหรับการประกอบธุรกิจก็คือ ค่าใช้จ่ายสำนักงาน
ดังนั้นการเลือกใช้อุปกรณ์สำนักงานที่มีประสิทธิภาพ ก็จะมีส่วนช่วยในการลดค่าใช้จ่ายของธุรกิจได้