Tag: Pruksa

ผู้สนับสนุน.. เราจะซื้อบ้านหลังที่ 2 ได้ยากขึ้น

ผู้สนับสนุน.. เราจะซื้อบ้านหลังที่ 2 ได้ยากขึ้น

ในช่วงหลายปีที่ผ่าน ถ้าพูดถึงทางเลือกของการลงทุนที่น่าสนใจ
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย น่าจะต้องเป็นหนึ่งในนั้น
แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าสถานการณ์กำลังจะเปลี่ยนไป

เรื่องนี้เป็นอย่างไร ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง