Tag: PS

เมื่อบริษัทพฤกษา เข้าสู่ธุรกิจโรงพยาบาล

เมื่อบริษัทพฤกษา เข้าสู่ธุรกิจโรงพยาบาล

บริษัทพฤกษา บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศในแง่ของยอดขาย กำลังเข้าสู่ธุรกิจใหม่คือ “โรงพยาบาล” จากรายละเอียดที่แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ มูลค่าการลงทุนในโครงการแรกนี้มากถึง 4,900 ล้านบาท