Tag: Rakuten

คนญี่ปุ่นต้องใช้บริการของ Rakuten อย่างน้อยหนึ่งอย่าง

คนญี่ปุ่นต้องใช้บริการของ Rakuten อย่างน้อยหนึ่งอย่าง

หากพูดถึงบริษัทผู้นำธุรกิจค้าปลีกบนอินเทอร์เน็ต หลายคนอาจจะนึกถึง
Amazon จากสหรัฐอเมริกา
Alibaba จากจีน

แต่ถ้าพูดถึงประเทศญี่ปุ่นแล้ว
ผู้นำก็คือ “Rakuten”

บริษัทนี้ นอกจากชอปปิงออนไลน์แล้ว ยังทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันในยุคปัจจุบันอีกมากมาย

จนเรียกได้ว่า ประชาชนญี่ปุ่นแทบทุกคน ต้องใช้บริการอยู่ในโลกของ Rakuten อย่างน้อยสักหนึ่งแพลตฟอร์ม

เรื่องราวนี้น่าสนใจอย่างไร ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง