Tag: Ren Zhengfei

HUAWEI อยากก้าวข้าม Apple

HUAWEI อยากก้าวข้าม Apple

“ผมก่อตั้งบริษัทแห่งนี้ด้วยเงิน 1 แสนบาท..”
นี่เป็นจุดเริ่มต้นของคุณ Ren Zhengfei ผู้สร้างอาณาจักร Huawei เมื่อ 32 ปีก่อน

ปัจจุบัน Huawei กลายมาเป็นหนึ่งในบริษัทที่ขับเคลื่อนสินค้าเทคโนโลยีระดับโลก
ปี 2018 รายได้ 2.8 ล้านล้านบาท กำไร 2.2 แสนล้านบาท

แต่กว่าจะมาเป็นวันนี้ เขาสร้างอะไรใน Huawei บ้าง?
ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง