Tag: Roomba

iRobot หุ่นยนต์ดูดฝุ่น หมื่นล้าน

iRobot หุ่นยนต์ดูดฝุ่น หมื่นล้าน

หุ่นยนต์รับใช้ ทุกคนอาจจะคิดว่าดูห่างไกล
แต่รู้หรือไม่ว่า
ในปัจจุบันหุ่นยนต์รับใช้ได้เกิดขึ้นแล้วในโลกของเรา
นั่นก็คือ หุ่นยนต์ดูดฝุ่นนั่นเอง..
และบริษัทหุ่นยนต์ดูดฝุ่นนี้ มีมูลค่ามหาศาลอีกด้วย

บริษัทที่เป็นผู้นำตลาดนี้ที่ชื่อว่า iRobot ซึ่งเคยผลิตหุ่นยนต์ตรวจหากับระเบิดมาก่อน แต่พอหันมาทำหุ่นยนต์ตรวจจับฝุ่นแทน ดูเหมือนจะรุ่งกว่า

เรื่องราวนี้เป็นอย่างไร ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง