Tag: SCG

<ผู้สนับสนุน> BUSINESS MODEL CANVAS โมเดลที่ช่วยสร้างนวัตกรรม

<ผู้สนับสนุน> BUSINESS MODEL CANVAS โมเดลที่ช่วยสร้างนวัตกรรม

ทุกคนคงเข้าใจว่า ธุรกิจสำเร็จได้จำเป็นต้องมีนวัตกรรม
แต่หลายครั้งหลายคนไม่กล้าสร้างนวัตกรรมเพราะกลัวความล้มเหลว
แต่ถ้าเราไม่ทำอะไรเลย ก็อาจจะล้มเหลวอยู่ดี
แล้วจะมีวิธีไหนบ้างที่ทำให้เราเริ่มต้นสร้างนวัตกรรมได้อย่างมั่นใจ

<ผู้สนับสนุน> ความสำเร็จเกิดจาก Passion

<ผู้สนับสนุน> ความสำเร็จเกิดจาก Passion

มีผู้หญิงไทยคนหนึ่ง
ที่ตอนนี้เป็นคนที่โด่งดังในระดับโลก
โดยมีครอบครัวเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ
ผู้หญิงคนนี้ชื่อ น้องเม เอรียา จุฑานุกาล