Tag: Shin Kyuk-ho

เส้นทางของ Shin Kyuk-ho ผู้ก่อตั้ง LOTTE

เส้นทางของ Shin Kyuk-ho ผู้ก่อตั้ง LOTTE

กลุ่มแชโบลของเกาหลีใต้ คือ กลุ่มธุรกิจที่มีอิทธิพลสูงในประเทศ

แต่เชื่อหรือไม่ว่า LOTTE หนึ่งในกลุ่มแชโบลของเกาหลีใต้
มีจุดเริ่มต้นมาจากแค่ธุรกิจหมากฝรั่ง..

ถ้าพูดถึงบริษัทที่ทำธรุกิจดิวตี้ฟรี หรือสินค้าปลอดภาษี
ที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆ ของโลก

หนึ่งในนั้นน่าจะต้องมีชื่อของ LOTTE จากเกาหลีใต้

และจุดเริ่มต้นของ LOTTE ไม่ได้เกิดที่เกาหลี
แล้ว LOTTE เกิดขึ้นประเทศไหน

ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง