Tag: technology

คำทำนายของ Bill Gates ปี 1999

คำทำนายของ Bill Gates ปี 1999

ในปี 1999
โทรศัพท์มือถือที่นิยมในตอนนั้นคือ Nokia 3310
โทรศัพท์เครื่องนี้ไม่สามารถถ่ายรูปหรือฟังเพลงได้
โดยความบันเทิงอย่างเดียวที่เราได้จากโทรศัพท์รุ่นนี้ก็คือ
เกมงู..

ในปี 1999
เรายังใช้แผนที่กระดาษในการเดินทาง
ฟังเพลงจากเครื่องเล่น MP3
โทรศัพท์มือถือทำได้แค่เพียงรับสายเข้าออก และส่งข้อความ

หากให้คนยุคสมัยนั้นจินตนาการว่า
โลกในปี 2019 หรืออีก 20 ปีต่อมา จะเป็นอย่างไร

จะมีกี่คนที่สามารถทำนายได้ถูกต้อง

5G ก้าวกระโดดอีกครั้งของโลก

5G ก้าวกระโดดอีกครั้งของโลก

ในทศวรรษที่ผ่านมา
พฤติกรรมมนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน
กิจกรรมในชีวิตประจำวันเรา ไปอยู่ในโลกออนไลน์เกือบทั้งสิ้น
นอกจากนี้ อุปกรณ์ที่เราใช้เพื่อเข้าไปในอยู่โลกดังกล่าว
ไม่ใช่แค่คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะอีกต่อไปแล้ว
แต่เป็นมือถือ ที่สามารถใช้งาน ที่ไหน เมื่อไร ก็ได้
ดังนั้นสิ่งที่จะขาดไม่ได้เลย คือสัญญาณ Internet บนมือถือ