Tag: The Boring Company

บริษัทที่น่าเบื่อของ Elon Musk

บริษัทที่น่าเบื่อของ Elon Musk

หลายคนแก้ปัญหารถติดด้วยการตื่นเช้า
หลายคนใช้วิธีเลือกที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับที่ทำงาน
แต่ไม่ใช่สำหรับคนชื่อ Elon Musk
เขาเลือกที่จะแก้ปัญหานี้โดยให้บริษัทขุดอุโมงค์ชื่อ The Boring Company สร้างโครงข่ายใต้ดินสำหรับการขนส่งสาธารณะ