Tag: THE PASSION

ผู้สนับสนุน.. KBank กับการพัฒนาโปรดักส์ในยุคดิจิทัล ไลฟ์สไตล์

ผู้สนับสนุน.. KBank กับการพัฒนาโปรดักส์ในยุคดิจิทัล ไลฟ์สไตล์

ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีส่วนช่วยให้ชีวิตเรามีความง่ายขึ้นในหลายๆ ด้าน

เวลาเดินทางไปต่างจังหวัด เราไม่จำเป็นต้องกางแผนที่แล้ว เพราะเรามีแอปพลิเคชันช่วยบอกเส้นทาง

การทำธุรกรรมทางการเงินหลายอย่าง ก็สามารถทำที่ไหนหรือเวลาใดก็ได้
โดยไม่จำเป็นต้องไปที่สาขาของธนาคาร

กสิกรไทยเป็นหนึ่งในธนาคารที่นำนวัตกรรมทางการเงิน เข้ามาใช้เพื่อยกระดับการให้บริการ และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า

โดยเฉพาะการพัฒนาแอปพลิเคชัน K PLUS ให้เปรียบเสมือนตัวช่วยทางการเงินส่วนตัวของผู้ใช้งาน