Tag: TMB ADVISORY

ผู้สนับสนุน.. TMB Advisory ที่ปรึกษาเรื่องการลงทุน

ผู้สนับสนุน.. TMB Advisory ที่ปรึกษาเรื่องการลงทุน

“เริ่มต้นเท่ากันแต่ทำไมผลกำไรกลับไม่เท่ากัน”

ประโยคนี้เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆในแวดวงของการลงทุน
เพราะ สาเหตุของเรื่องนี้มักจะเกิดจากการลงทุน
โดยไม่ไดัรับการวางแผนอย่างเหมาะสม

เรื่องนี้เป็นอย่างไร ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง

<ผู้สนับสนุน> สรุปวิชาลงทุนสำหรับมือใหม่

<ผู้สนับสนุน> สรุปวิชาลงทุนสำหรับมือใหม่

ปกติแล้ว ลงทุนแมนจะนำเสนอกรณีศึกษาจากธุรกิจจริง
แต่ไม่ได้พูดถึงเรื่องพื้นฐานการลงทุนเท่าไรนัก
คราวนี้เป็นครั้งแรกที่ลงทุนแมนจะสรุปพื้นฐานการลงทุนทั้งหมด สำหรับนักลงทุนมือใหม่
ถ้าอ่านจบ เราก็น่าจะมีเบสิกที่พร้อมจะก้าวสู่โลกของการลงทุนได้อย่างมั่นใจ..