Tag: Waste Management

“ธุรกิจกำจัดขยะ” กิจการที่ Bill Gates เลือกลงทุน

“ธุรกิจกำจัดขยะ” กิจการที่ Bill Gates เลือกลงทุน

Bill Gates กำลังลงทุนในธุรกิจอะไรอยู่?
คำถามนี้อาจเป็นคำถามที่หลายคนสงสัย
Bill Gates เป็นผู้ก่อตั้งบริษัท Microsoft
ซึ่งเป็นผู้มีอิทธิพลอย่างมากต่อวงการเทคโนโลยีของโลก
แต่รู้ไหมว่าตอนนี้ Bill Gates ไม่ได้ถือหุ้นแค่ Microsoft เท่านั้น
แต่ยังมีบริษัทอื่นๆ ที่เขาคิดว่าดี มีอนาคต

สัดส่วนพอร์ตการลงทุนของ Bill Gates ในตอนนี้

บริษัท Microsoft (MSFT) 10.6% ของมูลค่าพอร์ต
บริษัท Waste Management (WM) 7.6% ของมูลค่าพอร์ต
บริษัท Caterpillar (CAT) 6.5% ของมูลค่าพอร์ต

เราจะสังเกตเห็นว่า ถ้าไม่นับรวมบริษัท Microsoft
บริษัทที่ Bill Gates ถือมากสุดก็คือ Waste Management

Waste Management เป็นบริษัทอะไร
ทำไม Bill Gates ถึงเลือกลงทุนในบริษัทนี้

ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง