Tag: wechat

แอปพลิเคชันสื่อสารใด มียอดผู้ใช้งานมากที่สุดในขณะนี้

แอปพลิเคชันสื่อสารใด มียอดผู้ใช้งานมากที่สุดในขณะนี้

แอปพลิเคชันสื่อสารใดมียอดผู้ใช้งานมากที่สุดในขณะนี้

Facebook กำลังรวมแช็ต Messenger WhatsApp Instagram เข้าไว้ด้วยกัน

Facebook กำลังรวมแช็ต Messenger WhatsApp Instagram เข้าไว้ด้วยกัน

เมื่อไม่นานมานี้ มีข่าวที่สำคัญเกี่ยวกับวงการ โซเชียลมีเดีย

นั่นคือการที่ Facebook เตรียมจะควบรวมบริการส่งข้อความ ของ 3 แอปพลิเคชัน ที่ Facebook เป็นเจ้าของ เข้าไว้ด้วยกัน

เรื่องราวนี้มีความน่าสนใจอย่างไร
ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง

Facebook VS WeChat ผู้นำโซเชียลมีเดียแห่งยุคนี้

Facebook VS WeChat ผู้นำโซเชียลมีเดียแห่งยุคนี้

Facebook VS WeChat ผู้นำโซเชียลมีเดียแห่งยุคนี้