ทรัสต์ WHART โอกาสการสร้างผลตอบแทนในระยะยาว

ผู้สนับสนุน.. ในช่วงที่ผ่านมา.. ความไม่แน่นอนจากสงครามทางการค้า และเศรษฐกิจทั่วโลก กำลังทำให้ตลาดทุนมีความผันผวนสูง เรื่องนี้ส่งผลให้ การกระจายการลงทุนไปยังกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์กำลังเป็นทางเลือกที่นักลงทุนหลายคนให้ความสนใจ ซึ่งหนึ่งในโอกาสการลงทุนล่าสุดมาจาก ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยมโกรท (WHART) ซึ่งกำลังจะเพิ่มทุนครั้งที่ 4 แล้วรายละเอียดการเพิ่มทุนครั้งนี้มีอะไรบ้าง? ลงทุนแมนจะมาสรุปให้ฟัง
4 พ.ย. 2019
SPONSORED
© 2017-2020 Longtunman. All rights reserved.