5 เรื่องที่ตัดสินว่า สตาร์ตอัปไหน จะเป็นดาวรุ่ง หรือดาวร่วง

หลายปีที่ผ่านมา ใครหลายคนคงได้เห็นเหล่าสตาร์ตอัปเติบโตอย่างก้าวกระโดด และบางรายได้กลายเป็นยูนิคอร์น หรือบริษัทที่มีมูลค่ามากกว่า 30,000 ล้านบาท แม้กระทั่งประเทศไทยเอง ก็มียูนิคอร์นแล้วเช่นกัน นั่นคือ Flash Express สตาร์ตอัปด้านโลจิสติกส์ ที่โตมาพร้อมกับกระแสอีคอมเมิร์ซ แต่ในทางกลับกัน ก็มีเหล่าสตาร์ตอัปจำนวนมากที่ล้มหายตายจากไป ซึ่งจากสถิติมีสัดส่วนสูงถึง 90% ของจำนวนทั้งหมด ความแตกต่างของสตาร์ตอัปที่ประสบความสำเร็จและล้มเหลวคืออะไร คงมีหลายคนที่น่าจะพยายามหาคำตอบของคำถามนี้
29 มิ.ย. 2021
© 2022 Longtunman. All rights reserved.