เมืองใหญ่ของจีนมี GDP เท่ากับประเทศไหนบ้าง?

เมืองใหญ่ของจีนมี GDP เท่ากับประเทศไหนบ้าง?