ผู้สนับสนุน.. โอกาสลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ

ผู้สนับสนุน.. โอกาสลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ

22 ม.ค. 2019
ผู้สนับสนุน..
โอกาสลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ / โดย ลงทุนแมน
ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่มีความผันผวน
ไม่ว่าจะเป็นในประเทศ และต่างประเทศ
หลายคนจึงมองหาการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอในระยะยาว และไม่ผันผวนตามตลาด
ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพ
เพราะอะไร.. ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง
เมื่อดูจากดัชนีตลาดหุ้นของแต่ละประเทศ 1 ปีย้อนหลัง (7 ม.ค. 2562) พบว่า
ดัชนี SSE Composite (จีน) -25.92%
ดัชนี Nikkei 225 (ญี่ปุ่น) -15.35%
ดัชนี SET (ไทย) -11.21%
ทั้งหมดนี้อาจเป็นเพราะมีหลายปัจจัยที่ส่งผลกระทบกับตลาดหุ้นในช่วงที่ผ่านมา
ยกตัวอย่างเช่น
การปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ย
สถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
แม้ตลาดหุ้นจะผันผวน แต่อย่างไรก็ตามการลงทุนยังเป็นเรื่องที่มีความสำคัญกับชีวิตประจำวันของเรา
ดังนั้นเราก็ควรปรับตัวโดยการมองหาแนวทางการลงทุน ที่ให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอในระยะยาว และทนต่อการผันผวนตามสภาวะเศรษฐกิจ
การกระจายพอร์ตการลงทุนเข้าไปใน กองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพ จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ
ตอนนี้ทาง TMBAM Eastspring กำลังจะเปิดตัว กองทุนเปิด TMB Eastspring Asia Pacific Property Flexible (TMB-ES-APPF)
กองทุนเปิด TMB Eastspring Asia Pacific Property Flexible (TMB-ES-APPF) เป็นอย่างไร?
กองทุนนี้มีบริษัท Eastspring Investments (Singapore) Limited ซึ่งมีความชำนาญและเป็นมืออาชีพระดับสากล เป็นผู้จัดการในส่วนของการลงทุนทั้งหมด
TMB-ES-APPF จะเน้นการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพเพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trust: REITs), กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน
รวมไปถึงหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ใต้หมวดอสังหาริมทรัพย์
โดย การลงทุนส่วนใหญ่จะอยู่ในแถบภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นหลัก
แล้วทำไมถึงต้องเป็นเอเชียแปซิฟิก?
เหตุผลที่สำคัญ ก็มีทั้งการเติบโตด้านเศรษฐกิจและปัจจัยสนับสนุน
ด้านเศรษฐกิจ
ถ้าเรามาลองเปรียบ การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP growth) ระหว่างภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก
สิ่งที่เราจะพบก็คือ การเติบโตของ GDP ในประเทศภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะมีอัตราที่สูงกว่าภูมิภาคอื่นๆ
ซึ่งบ่งบอกถึงแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจที่ดีในอนาคต
นอกจากนี้ เอเชียยังมีสัดส่วนของสังคมเมืองที่ 51% ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่ต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับที่ยุโรป (74%) และสหรัฐอเมริกา (82%)
ซึ่งเรื่องนี้ก็หมายถึงโอกาสในการเติบโตของสังคมเมืองที่มีมากกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหนึ่งในปัจจัยพื้นฐานสำคัญต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจ
อีกหนึ่งปัจจัยคือ ประชากรวัยแรงงานของภูมิภาคเอเชีย ที่มีการคาดการณ์อัตราการเติบโตในช่วงปี 2015 - 2022 อยู่ในระดับที่ 0.7% ต่อปี
ในขณะที่ทวีปใหญ่ๆ อย่าง สหภาพยุโรป -0.3% ต่อปี และ อเมริกาเหนือ 0.3% ต่อปี
ซึ่งปัจจัยนี้บ่งบอกถึงตลาดแรงงานที่ขยายตัว ซึ่งต่างจากตลาดแรงงานในทวีปอื่นที่ประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
เมื่อแรงงานขยายตัวก็จะส่งผลให้ความต้องการที่อยู่อาศัย หรืออสังหาริมทรัพย์อื่นๆสูงขึ้น
และจะส่งผลต่อค่าจ้างเฉลี่ยของแรงงานในประเทศนั้นที่ปรับตัวดีขึ้นด้วย
โดยปี 2015 การเติบโตของค่าจ้างในเอเชีย สูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกเกือบ 2.5 เท่า ซึ่งจะทำให้ประชากรในภูมิภาคนี้มีกำลังซื้อเพิ่มมากขึ้น และส่งผลดีต่อเศรษฐกิจเช่นกัน
แล้ว TMB-ES-APPF มีแผนการลงทุนอย่างไร?
เนื่องจากทาง Eastspring Investments (Singapore) Limited เห็นว่า REITs (ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์) และ หุ้นอสังหาริมทรัพย์ ในเอเชียแปซิฟิกมีราคาที่ยังไม่แพงเท่าภูมิภาคอื่น และมีอัตราการจ่ายปันผลที่ค่อนข้างสูง
ทางกองทุนจึงเน้นการลงทุนในกลุ่มนี้เป็นหลัก
ตัวอย่างของการลงทุน เช่น
หุ้น Vicinity Centres ที่เป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้ารายใหญ่อันดับ 2 ของออสเตรเลีย
ซึ่งมีเงินปันผลคาดหวังถึง 6%
REITs ของ Nomura Real Estate Master Fund ที่มีการกระจายการลงทุนครอบคลุมทั้ง 281 แห่ง เน้นการลงทุนในประเทศญี่ปุ่น โดยมีการเติบโตจากการเข้าซื้อกิจการ และมีเงินปันผลคาดหวังอยู่ที่ 4%
นอกจากนี้การลงทุนที่ดีควรกระจายความเสี่ยง
ถึงแม้กองทุนนี้จะลงแค่กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ แต่ก็เป็นการกระจายการลงทุนในหลายประเทศที่มีโอกาสเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงเฉพาะตัวที่จะเกิดขึ้นในแต่ละประเทศได้
สัดส่วนการลงทุนที่คาดไว้ในแต่ละประเทศ ดังนี้
ญี่ปุ่น 27%
ออสเตรเลีย 25.4%
สิงคโปร์ 19.1%
ฮ่องกง 8.9%
จีน 6.7%
ไทย 5.0%
อินโดนีเซีย 4.4%
อื่นๆ 3.5%
โดยกระบวนการลงทุนของกองทุนนี้จะเริ่มจากการคัดกรองหุ้นที่น่าสนใจราว 254 บริษัท และหุ้นเหล่านั้นมีสภาพคล่องที่ดี
หลักการคัดเลือกหุ้นเบื้องต้นจะอิงจาก ราคาไม่แพง และ เงินปันผลที่สูง เป็นหลัก
หลังจากนั้นจะเข้าไปวิเคราะห์บริษัททั้งเชิงคุณภาพ เช่น วิเคราะห์ผู้บริหาร ธรรมาภิบาล และเชิงปริมาณ เช่น ข้อมูลงบการเงิน
ต่อมาผู้จัดการกองทุนจะเริ่มสร้างพอร์ตลงทุน และกำหนดขนาดของการลงทุนในแต่ละบริษัท โดยจะไม่ถือหุ้นตัวใดตัวหนึ่งเกิน 10% ของพอร์ต และมีเป้าหมายการถือครองหุ้น 30 - 50 ตัว
และเมื่อลงทุนแล้ว จะมีระบบการติดตามสถานะพอร์ตลงทุนอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งทบทวนราคาเป้าหมายทุกสัปดาห์เพื่อดูว่าจะเพิ่ม หรือ ลดสถานะหรือไม่
โดยกองทุนเปิด TMB Eastspring Asia Pacific Property Flexible (TMB-ES-APPF) จะลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และ มีการป้องกันความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเงินไว้บางส่วน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
กองทุนนี้มีดัชนีชี้วัด คือ MSCI AC Asia Pacific Real Estate Index
สำหรับใครที่กำลังมองหาการลงทุนที่มีโอกาสให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอในระยะยาว และตัวช่วยกระจายความเสี่ยงการลงทุนของพอร์ตตัวเองในช่วงที่ตลาดผันผวนแบบนี้
การลงทุนในอสังหาริทรัพย์ที่กระจายไปหลายประเทศในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิกของ กองทุน TMB Eastspring Asia Pacific Property Flexible ก็น่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจในเวลานี้..
สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://www.tmbameastspring.com/asiapacific-property-fund/?utm_source=facebook&utm_medium=paid-social&utm_campaign=APPFF&utm_content=Longtunman
#TMBESAPPF #AsiaPacificPropertyFlexible #TMBAMEastspring #อสังหาริมทรัพย์
คำเตือน:
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุน หรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
ขอรับหนังสือชี้ชวนกองทุนได้ที่ธนาคาร TMB ทุกสาขา หรือโทร 1725
© 2017-2020 Longtunman. All rights reserved.