ผู้สนับสนุน.. โอกาสลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ

ผู้สนับสนุน.. โอกาสลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ

ผู้สนับสนุน..
โอกาสลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ / โดย ลงทุนแมน

ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่มีความผันผวน
ไม่ว่าจะเป็นในประเทศ และต่างประเทศ
หลายคนจึงมองหาการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอในระยะยาว และไม่ผันผวนตามตลาด

ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพ
เพราะอะไร.. ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง

เมื่อดูจากดัชนีตลาดหุ้นของแต่ละประเทศ 1 ปีย้อนหลัง (7 ม.ค. 2562) พบว่า

ดัชนี SSE Composite (จีน) -25.92%
ดัชนี Nikkei 225 (ญี่ปุ่น) -15.35%
ดัชนี SET (ไทย) -11.21%

ทั้งหมดนี้อาจเป็นเพราะมีหลายปัจจัยที่ส่งผลกระทบกับตลาดหุ้นในช่วงที่ผ่านมา

ยกตัวอย่างเช่น
การปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ย
สถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

แม้ตลาดหุ้นจะผันผวน แต่อย่างไรก็ตามการลงทุนยังเป็นเรื่องที่มีความสำคัญกับชีวิตประจำวันของเรา

ดังนั้นเราก็ควรปรับตัวโดยการมองหาแนวทางการลงทุน ที่ให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอในระยะยาว และทนต่อการผันผวนตามสภาวะเศรษฐกิจ

การกระจายพอร์ตการลงทุนเข้าไปใน กองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพ จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ

ตอนนี้ทาง TMBAM Eastspring กำลังจะเปิดตัว กองทุนเปิด TMB Eastspring Asia Pacific Property Flexible (TMB-ES-APPF)

กองทุนเปิด TMB Eastspring Asia Pacific Property Flexible (TMB-ES-APPF) เป็นอย่างไร?

กองทุนนี้มีบริษัท Eastspring Investments (Singapore) Limited ซึ่งมีความชำนาญและเป็นมืออาชีพระดับสากล เป็นผู้จัดการในส่วนของการลงทุนทั้งหมด

TMB-ES-APPF จะเน้นการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพเพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trust: REITs), กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน
รวมไปถึงหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ใต้หมวดอสังหาริมทรัพย์

โดย การลงทุนส่วนใหญ่จะอยู่ในแถบภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นหลัก

แล้วทำไมถึงต้องเป็นเอเชียแปซิฟิก?

เหตุผลที่สำคัญ ก็มีทั้งการเติบโตด้านเศรษฐกิจและปัจจัยสนับสนุน

ด้านเศรษฐกิจ

ถ้าเรามาลองเปรียบ การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP growth) ระหว่างภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก

สิ่งที่เราจะพบก็คือ การเติบโตของ GDP ในประเทศภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะมีอัตราที่สูงกว่าภูมิภาคอื่นๆ

ซึ่งบ่งบอกถึงแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจที่ดีในอนาคต

นอกจากนี้ เอเชียยังมีสัดส่วนของสังคมเมืองที่ 51% ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่ต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับที่ยุโรป (74%) และสหรัฐอเมริกา (82%)

ซึ่งเรื่องนี้ก็หมายถึงโอกาสในการเติบโตของสังคมเมืองที่มีมากกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหนึ่งในปัจจัยพื้นฐานสำคัญต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจ

อีกหนึ่งปัจจัยคือ ประชากรวัยแรงงานของภูมิภาคเอเชีย ที่มีการคาดการณ์อัตราการเติบโตในช่วงปี 2015 – 2022 อยู่ในระดับที่ 0.7% ต่อปี

ในขณะที่ทวีปใหญ่ๆ อย่าง สหภาพยุโรป -0.3% ต่อปี และ อเมริกาเหนือ 0.3% ต่อปี

ซึ่งปัจจัยนี้บ่งบอกถึงตลาดแรงงานที่ขยายตัว ซึ่งต่างจากตลาดแรงงานในทวีปอื่นที่ประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงาน

เมื่อแรงงานขยายตัวก็จะส่งผลให้ความต้องการที่อยู่อาศัย หรืออสังหาริมทรัพย์อื่นๆสูงขึ้น

และจะส่งผลต่อค่าจ้างเฉลี่ยของแรงงานในประเทศนั้นที่ปรับตัวดีขึ้นด้วย

โดยปี 2015 การเติบโตของค่าจ้างในเอเชีย สูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกเกือบ 2.5 เท่า ซึ่งจะทำให้ประชากรในภูมิภาคนี้มีกำลังซื้อเพิ่มมากขึ้น และส่งผลดีต่อเศรษฐกิจเช่นกัน

แล้ว TMB-ES-APPF มีแผนการลงทุนอย่างไร?

เนื่องจากทาง Eastspring Investments (Singapore) Limited เห็นว่า REITs (ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์) และ หุ้นอสังหาริมทรัพย์ ในเอเชียแปซิฟิกมีราคาที่ยังไม่แพงเท่าภูมิภาคอื่น และมีอัตราการจ่ายปันผลที่ค่อนข้างสูง

ทางกองทุนจึงเน้นการลงทุนในกลุ่มนี้เป็นหลัก

ตัวอย่างของการลงทุน เช่น

หุ้น Vicinity Centres ที่เป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้ารายใหญ่อันดับ 2 ของออสเตรเลีย
ซึ่งมีเงินปันผลคาดหวังถึง 6%

REITs ของ Nomura Real Estate Master Fund ที่มีการกระจายการลงทุนครอบคลุมทั้ง 281 แห่ง เน้นการลงทุนในประเทศญี่ปุ่น โดยมีการเติบโตจากการเข้าซื้อกิจการ และมีเงินปันผลคาดหวังอยู่ที่ 4%

นอกจากนี้การลงทุนที่ดีควรกระจายความเสี่ยง

ถึงแม้กองทุนนี้จะลงแค่กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ แต่ก็เป็นการกระจายการลงทุนในหลายประเทศที่มีโอกาสเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงเฉพาะตัวที่จะเกิดขึ้นในแต่ละประเทศได้

สัดส่วนการลงทุนที่คาดไว้ในแต่ละประเทศ ดังนี้

ญี่ปุ่น 27%
ออสเตรเลีย 25.4%
สิงคโปร์ 19.1%
ฮ่องกง 8.9%
จีน 6.7%
ไทย 5.0%
อินโดนีเซีย 4.4%
อื่นๆ 3.5%

โดยกระบวนการลงทุนของกองทุนนี้จะเริ่มจากการคัดกรองหุ้นที่น่าสนใจราว 254 บริษัท และหุ้นเหล่านั้นมีสภาพคล่องที่ดี

หลักการคัดเลือกหุ้นเบื้องต้นจะอิงจาก ราคาไม่แพง และ เงินปันผลที่สูง เป็นหลัก

หลังจากนั้นจะเข้าไปวิเคราะห์บริษัททั้งเชิงคุณภาพ เช่น วิเคราะห์ผู้บริหาร ธรรมาภิบาล และเชิงปริมาณ เช่น ข้อมูลงบการเงิน

ต่อมาผู้จัดการกองทุนจะเริ่มสร้างพอร์ตลงทุน และกำหนดขนาดของการลงทุนในแต่ละบริษัท โดยจะไม่ถือหุ้นตัวใดตัวหนึ่งเกิน 10% ของพอร์ต และมีเป้าหมายการถือครองหุ้น 30 – 50 ตัว

และเมื่อลงทุนแล้ว จะมีระบบการติดตามสถานะพอร์ตลงทุนอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งทบทวนราคาเป้าหมายทุกสัปดาห์เพื่อดูว่าจะเพิ่ม หรือ ลดสถานะหรือไม่

โดยกองทุนเปิด TMB Eastspring Asia Pacific Property Flexible (TMB-ES-APPF) จะลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และ มีการป้องกันความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเงินไว้บางส่วน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

กองทุนนี้มีดัชนีชี้วัด คือ MSCI AC Asia Pacific Real Estate Index

สำหรับใครที่กำลังมองหาการลงทุนที่มีโอกาสให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอในระยะยาว และตัวช่วยกระจายความเสี่ยงการลงทุนของพอร์ตตัวเองในช่วงที่ตลาดผันผวนแบบนี้

การลงทุนในอสังหาริทรัพย์ที่กระจายไปหลายประเทศในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิกของ กองทุน TMB Eastspring Asia Pacific Property Flexible ก็น่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจในเวลานี้..

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://www.tmbameastspring.com/asiapacific-property-fund/?utm_source=facebook&utm_medium=paid-social&utm_campaign=APPFF&utm_content=Longtunman

#TMBESAPPF #AsiaPacificPropertyFlexible #TMBAMEastspring #อสังหาริมทรัพย์

คำเตือน:
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุน หรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
ขอรับหนังสือชี้ชวนกองทุนได้ที่ธนาคาร TMB ทุกสาขา หรือโทร 1725