SPONSORED

เราไม่ควร PANIC ขายกองทุน แบบเหมารวม

ในช่วงนี้มีข่าวใหญ่สำหรับวงการกองทุนรวมบ้านเรา นั่นก็คือการปิดกองทุนถึง 4 กองทุนของ TMBAM Eastspring โดยนักลงทุนเร่งขายหน่วยลงทุนทำให้ ผู้จัดการกองทุนคิดว่าการเร่งขายแบบนี้ ผู้ถือหน่วยโดยรวมจะเสียประโยชน์ TMBAM Eastspring จึงตัดสินใจปิดกองทุน ไม่ให้ซื้อขาย และค่อยๆ ทยอยขายสินทรัพย์ในราคาที่เหมาะสม และแจกจ่ายคืนให้ผู้ถือหน่วยทุกคนจะดีกว่า เรื่องนี้มีที่มาที่ไปอย่างไร แล้วถ้าเรามีซื้อกองทุนไว้อยู่ เราควรรีบขายหรือไม่? ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง อ่านบทความนี้จบจะได้ความรู้เรื่องสินทรัพย์ทางการเงินไปด้วยในตัว
27 มี.ค. 2020
© 2021 Longtunman. All rights reserved.