ล่าสุด TMBAM Eastspring จ่ายเงินคืนกองทุนเปิด ทหารไทยธนพลัส ครบแล้ว อีก 3 กองที่เหลือจะทยอยจ่ายคืนแก่ผู้ลงทุน

ล่าสุด TMBAM Eastspring จ่ายเงินคืนกองทุนเปิด ทหารไทยธนพลัส ครบแล้ว อีก 3 กองที่เหลือจะทยอยจ่ายคืนแก่ผู้ลงทุน

19 พ.ย. 2020
ข่าวประชาสัมพันธ์
ล่าสุด TMBAM Eastspring จ่ายเงินคืนกองทุนเปิด ทหารไทยธนพลัส ครบแล้ว อีก 3 กองที่เหลือจะทยอยจ่ายคืนแก่ผู้ลงทุน
ในช่วงต้นปีนี้ หนึ่งในข่าวใหญ่สำหรับวงการกองทุนรวมบ้านเราก็คือ การปิดกองทุนของ TMBAM Eastspring หลังจากนั้น ทางผู้จัดการกองทุนของ TMBAM Eastspring ก็ยังได้มีการขยายระยะเวลา จ่ายเงินคืนผู้ถือหน่วยลงทุนออกไป
จนกระทั่งเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา TMBAM Eastspring ก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าสามารถคืนเงินผู้ถือหน่วยลงทุนได้ครบแล้วจำนวน 1 กองทุน นั่นก็คือ กองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส ส่วนอีก 3 กองทุนที่เหลือจะทยอยจ่ายคืนผู้ถือหน่วย
เรื่องนี้เริ่มจาก จากความแตกตื่นของผู้คนในช่วงต้นปี ที่เริ่มเกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ลามไปทั่วโลก ตลาดเงินรวมทั้งตลาดตราสารหนี้ก็ปั่นป่วน ผู้ลงทุนตื่นตระหนกและแห่เทขายตราสารหนี้โดยเฉพาะตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อถือครองเงินสดไว้กับมือ
รวมถึงการเกิด Circuit breaker ติดต่อกันในตลาดหุ้น เป็นผลให้ TMBAM Eastspring ในฐานะหนึ่งในผู้นำด้านกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีขนาดรวมกันสูงถึง 1.5 แสนล้านบาท จึงต้องประกาศปิดกองทุนตราสารหนี้ 4 กองทุน ได้แก่
กองทุนเปิดทหารไทยธนเพิ่มพูน
กองทุนเปิดทหารไทยธนไพบูลย์
กองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส
กองทุนเปิดทหารไทยธนไพศาล
โดยขนาดของทั้ง 4 กองทุนที่ปิดไปมีมูลค่ารวมกันกว่า 1.5 แสนล้านบาท
ด้วยขนาดกองทุนที่มีขนาดใหญ่ ทำให้การเร่งรีบขายตราสารออกมาจำนวนมากนอกจากจะทำไม่ได้ง่าย ยังทำให้ราคาตกลงอย่างรุนแรงได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบในวงกว้าง
ผู้จัดการกองทุนจึงได้มองว่าการปิดกองทุนก็เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยระหว่างนั้น ผู้จัดการกองทุนก็ยังคงทำหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ลงทุนให้ดีที่สุด
ตรงนี้ TMBAM Eastspring ได้ให้ความเห็นว่าวิธีดังกล่าวเหมาะสมกว่าการบังคับให้ขายกองทุนภายใต้สถานการณ์ที่ผิดปกติ ซึ่งมันจะก่อให้เกิดความเสียหายที่รุนแรง
หากเราย้อนกลับไปดูในรายละเอียด จะพบว่ากองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส ซึ่งเป็นกองทุนตราสารหนี้ที่ใหญ่ที่สุดที่ถูกปิดไปของ TMBAM Eastspring ได้จ่ายเงินก้อนแรกราว 10% ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดภายใน 7 วันหลังการปิดตัว
ในขณะที่ผู้จัดการกองทุนใช้ระยะเวลาในการคืนเงินผู้ถือหน่วยลงทุนได้ภายใน 7 เดือนครึ่ง
โดยการจัดการคืนสินทรัพย์ได้เร็วกว่ากำหนด ก็อาจแสดงให้เห็นว่า สินทรัพย์ที่ผู้จัดการกองทุนเข้าไปลงทุนอยู่ในระดับ Investment Grade ที่สามารถขายได้เมื่อสภาพคล่องเริ่มกลับมาเป็นปกติ และทำให้กระบวนการซื้อขายสามารถทำได้อย่างสมเหตุสมผลมากขึ้น
แล้วเราสามารถเรียนรู้อะไรได้บ้างจากเหตุการณ์ในครั้งนี้?
เรื่องแรก หากใครคิดว่าตราสารหนี้โดยเฉพาะในกลุ่มคุณภาพดีที่หลายคนบอกว่ามีความเสี่ยงต่ำก็อาจจะต้องคิดใหม่
เพราะ Black Swan ในตลาดตราสารหนี้ในปีนี้ก็ได้สะท้อนให้เห็นแล้วว่าทุกการลงทุนมีความเสี่ยง
เรื่องถัดมาก็คือ การกระจายลงทุนก็ถือเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะหากเราไม่กระจายการลงทุน เราก็มีโอกาสที่จะสูญเสียเงินลงทุนมหาศาลจากเหตุการณ์ไม่คาดฝันได้ เช่นกัน
สุดท้าย ในวันที่เหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้น
เราจงตั้งสติ และคิดทบทวนให้ดีว่าเรากำลังทำอะไรอยู่
ที่สำคัญ อย่าให้อารมณ์ของเรา มีน้ำหนักกว่า เหตุผล หากเราจะต้องตัดสินใจทำอะไรสักอย่าง
ซึ่งการตัดสินใจของ TMBAM Eastspring ที่กล้าปิดกองทุนเพื่อรักษาผลประโยชน์ให้กับผู้ถือหน่วย และไม่ยอมให้มีการเร่งขายสินทรัพย์จนมากเกินควร ซึ่งถือเป็นหนึ่งตัวอย่าง ที่น่าศึกษาเช่นกัน..
© 2021 Longtunman. All rights reserved.