TMBAM Eastspring ฟรีค่าธรรมเนียมการขาย (FRONT-END FEE) และสับเปลี่ยนกองทุน

TMBAM Eastspring ฟรีค่าธรรมเนียมการขาย (FRONT-END FEE) และสับเปลี่ยนกองทุน

21 พ.ค. 2020
ผู้สนับสนุน..
TMBAM Eastspring ฟรีค่าธรรมเนียมการขาย (FRONT-END FEE) และสับเปลี่ยนกองทุน
ช่วงที่ผ่านมา สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ส่งผลกระทบโดยตรงต่อหลายธุรกิจ
ทำให้ก่อนหน้านี้ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทำจุดต่ำสุดในรอบ 4 ปี
ซึ่งนอกเหนือจากประเทศไทย
ตลาดทุนในประเทศอื่น ๆ ก็ได้รับผลกระทบไม่ต่างกัน
อย่างไรก็ตาม ทุกครั้งที่เกิดวิกฤติขึ้น
ในอีกมุมหนึ่งเราก็สามารถมองเรื่องนี้เป็นโอกาส
ที่เราสามารถนำเงินออมบางส่วนมาทยอยลงทุน
เพื่อเป้าหมายความมั่งคั่งของเราในระยะยาว
หรือแม้แต่คนที่ไม่มีเวลาติดตามตลาด
การลงทุนในกองทุนรวมก็ยังเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ
เพราะอย่างน้อยเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญ ผู้จัดการกองทุนคอยดูแล
แล้วเราสามารถมีต้นทุนการลงทุนที่ต่ำลงในช่วงนี้ จากอะไรบ้าง?
หนึ่งในแคมเปญการลงทุนในกองทุนที่น่าสนใจตอนนี้มาจาก TMBAM Eastspring
ที่ประกาศยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee)
และค่าสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า
ทั้งนี้ก็เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระนักลงทุนชั่วคราวในช่วงสภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนในขณะนี้
ถ้าเราจ่ายค่าธรรมเนียมกองทุนน้อยลง
ก็เท่ากับว่า หากลงทุนตอนนี้ เราจะมีต้นทุนน้อยกว่าเมื่อเทียบกับในอดีต
นอกจากนี้ สำหรับผู้ที่ถือหน่วยกองทุนรวมอยู่แล้ว
เราก็ยังสามารถปรับเปลี่ยนพอร์ตการลงทุนได้อย่างเหมาะสมมากขึ้น โดยไม่มีอุปสรรคเรื่องค่าธรรมเนียมมากวนใจเรา
สำหรับผู้ลงทุนที่กำลังมองหากองทุนรวมที่น่าสนใจ TMBAM Eastspring มีกองทุนแนะนำ จำนวน 5 กองทุน ซึ่งผู้ลงทุนสามารถเลือกลงทุนได้ตามความเสี่ยงที่รับได้ หรือกองทุนรวมอื่นๆ ที่อยู่ภายใต้การจัดการของ TMBAM Eastspring
โดย 5 กองทุนที่แนะนำ ประกอบด้วย กองทุนตราสารหนี้ 1 กองทุน ได้แก่ กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund (TMBGF) เน้นลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพทั่วโลก (Investment Grade) บริหารกองทุนโดย PIMCO ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านตราสารหนี้ระดับโลก ข้อมูลเพิ่มเติม:
https://www.tmbameastspring.com/funds/mutual-funds/funddetails?fundcode=I06
กองทุนหุ้นต่างประเทศ 4 กองทุน ได้แก่ กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth (TMBGQG) เพิ่มโอกาสลงทุนในหุ้นทั่วโลกที่มีคุณภาพ ข้อมูลเพิ่มเติม:
https://www.tmbameastspring.com/funds/mutual-funds/funddetails?fundcode=I16
กองทุนเปิดทหารไทย US Blue Chip Equity (TMB USBLUECHIP) เน้นลงทุนในหุ้นชั้นดีของบริษัทชั้นนำในอเมริกา ข้อมูลเพิ่มเติม:
https://www.tmbameastspring.com/funds/mutual-funds/funddetails?fundcode=I19
กองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity (TMBCOF) คว้าโอกาสในการลงทุนหุ้นจีน สร้างผลตอบแทนในอนาคต ข้อมูลเพิ่มเติม:
https://www.tmbameastspring.com/funds/mutual-funds/funddetails?fundcode=I12
และกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง China A Active (TMB-ES-CHINA-A) เน้นลงทุนในหุ้นจีน A-Share
ข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.tmbameastspring.com/funds/mutual-funds/funddetails?fundcode=I31
แคมเปญยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้จะมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน 2563 ทุกช่องทาง
ทั้งที่ซื้อ และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่าน TMBAM Eastspring, TMB รวมถึงผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนทุกราย
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tmbameastspring.com หรือติดต่อส่วนลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 1725 ในวันทำการ เวลา 8.30 - 17.30 น.
คำเตือน
- ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
- เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ /การป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
- ผลการดำเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- ผู้ลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ TMBAM Eastspring และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้ง
- ผู้ลงทุนในกองทุน TMBGQG, TMB USBLUECHIP, TMBCOF, TMB-ES-CHINA-A ควรมีระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุนตั้งแต่ 4 ขึ้นไป โดยสามารถรับความเสี่ยงจากการลดลงของเงินต้นจากการลงทุนในหุ้นเพื่อแลกกับโอกาสที่ได้รับผลตอบแทนมากกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไปได้
© 2021 Longtunman. All rights reserved.