10 อันดับประเทศ ที่มีหนี้สาธารณะต่อ GDP มากสุดในโลก

10 อันดับประเทศ ที่มีหนี้สาธารณะต่อ GDP มากสุดในโลก

26 ก.พ. 2019
26 ก.พ. 2019