ผู้สนับสนุน.. หุ้นกู้ MINT โอกาสในการสร้างผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ

ผู้สนับสนุน.. หุ้นกู้ MINT โอกาสในการสร้างผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ

ผู้สนับสนุน..
หุ้นกู้ MINT โอกาสในการสร้างผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ / โดย ลงทุนแมน

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ “MINT” ถือเป็นหนึ่งในเครือโรงแรมที่ใหญ่สุดในโลก และยังเป็นหนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจอาหารที่ใหญ่สุดในเอเชีย
เชื่อหรือไม่ว่าเมื่อ 40 ปีที่แล้วบริษัทเริ่มต้นมาจากธุรกิจโรงแรม และร้านอาหารเพียงแห่งเดียวในพัทยา
ต่อมาในปัจจุบัน MINT ได้ขยายการดำเนินงานไปหลายธุรกิจ ได้แก่
ธุรกิจโรงแรมกว่า 510 แห่ง ทั่วเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง แอฟริกา มหาสมุทรอินเดีย ยุโรปและอเมริกา ที่บริหารภายใต้แบรนด์ต่างๆ เช่น อนันตรา (Anantara), อวานี (AVANI), ทิโวลี (Tivoli), โอ๊คส์ (Oaks), เอ็นเอช โฮเทลส์ (NH Hotels) โฟร์ซีซั่นส์ (Four Seasons) และ เซนต์ รีจิส (St. Regis)
ธุรกิจอาหารกว่า 2,200 สาขา ภายใต้แบรนด์ที่ทุกคนคุ้นเคย เช่น The Pizza Company, Swensen’s, The Coffee Club, Dairy Queen, Sizzler และ Burger King
ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่าย โดยมีหน้าร้านเกือบ 500 แห่ง หลากหลายแบรนด์ เช่น ESPRIT, Bossini, Charles and Keith, anello และ OVS
ซึ่งหากมองในภาพรวม MINT มีการขยายธุรกิจให้เติบโตขึ้นอยู่เสมอ
โดยล่าสุดในเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมา MINT ได้เข้าลงทุนในเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ป (NH Hotel Group) เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งเอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปเป็นเครือโรงแรมที่ใหญ่สุดอันดับ 3 ของประเทศสเปน โดยเข้าไปถือหุ้นในสัดส่วน 94.1%
โดยปัจจุบัน เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปมีโรงแรม 350 โรงแรม จำนวนห้องพักเกือบ 55,000 ห้องใน 28 ประเทศ โดยส่วนใหญ่อยู่ในแถบทวีปยุโรป ซึ่ง เอ็นเอช โฮเทล กรุ๊ปจะช่วยเร่งการเติบโตของ MINT อย่างมีนัยสำคัญในปี 2562 เป็นต้นไป
สำหรับรายได้ และกำไรจากการดำเนินงานของ MINT ย้อนหลัง
ปี 2559 รายได้รวม 54,285 ล้านบาท กำไร 4,576 ล้านบาท
ปี 2560 รายได้รวม 58,644 ล้านบาท กำไร 5,415 ล้านบาท
ปี 2561 รายได้รวม 78,499 ล้านบาท กำไร 5,957 ล้านบาท
แน่นอนว่าในการขยายธุรกิจจำเป็นต้องใช้เงินทุน โดยสำหรับ MINT ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์และมีฐานะการเงินแข็งแรง สามารถระดมทุนจากประชาชนได้โดยตรงผ่านการออกตราสารหนี้ หรือที่เรียกกันว่า “หุ้นกู้”
หุ้นกู้ MINT ที่กำลังจะเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไปคือหุ้นกู้ประเภทไหน?
MINT จะเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ์ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือบริษัทและหุ้นกู้อยู่ในระดับ A แนวโน้มคงที่ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
หุ้นกู้ MINT ที่จะเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไปในครั้งนี้ จะประกอบไปด้วยหุ้นกู้จำนวน 6 ชุด มีอัตราดอกเบี้ยแตกต่างกันตามอายุของหุ้นกู้ ซึ่งได้แก่
หุ้นกู้อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.59% ต่อปี
หุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.10% ต่อปี
หุ้นกู้อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.60% ต่อปี
หุ้นกู้อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.17% ต่อปี
หุ้นกู้อายุ 12 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.43% ต่อปี
และ หุ้นกู้อายุ 15 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.62% ต่อปี
โดยมีงวดการจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถจองซื้อได้ที่ธนาคารกรุงเทพ (ยกเว้นสาขาไมโคร) กรุงไทย กสิกรไทย ไทยพาณิชย์ กรุงศรีอยุธยา และบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร โดยคาดว่าจะเปิดการจองซื้อระหว่างวันที่ 25-28 มีนาคม นี้
ผู้ลงทุนสามารถดาวน์โหลดหนังสือชี้ชวนเพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก www.sec.or.th
1. โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยง โปรดศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุน
2. ตลาดตราสารหนี้ ในประเทศไทยมีสภาพคล่องต่ำ การขายตราสารในตลาดรองนั้นอาจได้รับมูลค่าขายตราสารลดลง หรือเพิ่มขึ้นได้ โดยขึ้นอยู่กับสภาวะและความต้องการของตลาดใน ขณะนั้น
3. อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารเป็นเพียงข้อมูลประกอบการ ตัดสินใจลงทุนเท่านั้น มิใช่สิ่งชี้นำการซื้อขายตราสารหนี้ที่เสนอขายและ ไม่ได้เป็นการรับประกันความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร และเมื่อผู้ออกหุ้นกู้หยุดจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินต้น ก็เป็นการผิดนัดชำระหนี้ หุ้นกู้ (default) ซึ่งหากผู้ออกหุ้นกู้ประกาศล้มละลายหรือผิดนัดชำระหนี้ หุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้ และเจ้าหนี้ อื่นของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้จะมีบุริมสิทธิเหนือผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ ในการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้ ผู้ลงทุนสามารถดูผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ หรือผู้ออกหุ้นกู้ (credit rating) ที่จัดทำโดยสถาบันจัดอันดับความเสี่ยง ประกอบการตัดสินใจลงทุนได้ถ้า credit rating ของหุ้นกู้ต่ำ หรือผู้ออก หุ้นกู้แสดงว่าความเสี่ยงด้านเครดิตของหุ้นกู้หรือผู้ออกหุ้นกู้สูง ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนได้รับควรจะสูงด้วยเพื่อชดเชยความเสี่ยงที่สูงของหุ้นกู้ดังกล่าว

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

SPONSORED
© 2024 Longtunman. All rights reserved. Privacy Policy.
Blockdit Icon