SPONSORED

หุ้นกู้ MINT เรตติ้ง A โอกาสสร้างผลตอบแทนสม่ำเสมอ

ถ้าเราเป็นเจ้าหนี้ สิ่งแรก ๆ ที่เราอยากจะรู้ก็คือ ความน่าเชื่อถือของลูกหนี้ เรื่องนี้ไม่ต่างไปจากการลงทุนในหุ้นกู้ เพราะผู้ถือหุ้นกู้มีสถานะเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทที่ออกหุ้นกู้ โดยล่าสุด มีหนึ่งธุรกิจยักษ์ใหญ่ของประเทศไทย ซึ่งได้ก้าวสู่การเป็นบริษัทระดับโลก ประกอบธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจจำหน่ายสินค้ากว่า 50 แบรนด์ดัง ใน 63 ประเทศ กำลังจะระดมทุนจากประชาชนด้วยการออกหุ้นกู้ ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือระดับ A ธุรกิจที่ว่านี้ ก็คือ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ MINT ว่าแต่ MINT จะนำเงินที่ได้ครั้งนี้ ไปทำอะไร ?
17 มิ.ย. 2021
SPONSORED
© 2023 Longtunman. All rights reserved.