7-11 กำลังบุกอินเดีย

7-11 กำลังบุกอินเดีย

19 มี.ค. 2019
7-11 กำลังบุกอินเดีย / โดย ลงทุนแมน
ตอนนี้ 7-11 ร้านสะดวกซื้อชื่อดังกำลังจะเข้าไปยังตลาดอินเดีย
หลายคนทราบดีว่า
หลายปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจของอินเดียมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
โดยในปี 2000-2017
อินเดียมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ยมากกว่า 7% ต่อปี
ทำให้ในปี 2018 มูลค่า GDP ของอินเดียเติบโตจนแตะระดับ 85 ล้านล้านบาท ไปเรียบร้อยแล้ว
พอเรื่องเป็นแบบนี้ จึงไม่แปลกที่รายได้เฉลี่ยต่อหัวของคนอินเดียจะเพิ่มขึ้นเกือบ 4 เท่า ในช่วงเวลาดังกล่าว
ปี 2000 รายได้เฉลี่ยต่อปีของคนอินเดีย 64,000 บาท
ปี 2007 รายได้เฉลี่ยต่อปีของคนอินเดีย 112,000 บาท
ปี 2017 รายได้เฉลี่ยต่อปีของคนอินเดีย 226,000 บาท
เศรษฐกิจที่ขยายตัวและรายได้เฉลี่ยต่อหัวของคนในประเทศที่เพิ่มขึ้น ส่งผลดีต่อหลายธุรกิจ หนึ่งในนั้นคือ ธุรกิจค้าปลีกซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดที่เติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงที่ผ่านมา
โดยในปี 2016 มูลค่าตลาดของธุรกิจค้าปลีกของอินเดียเท่ากับ 22 ล้านล้านบาท และคาดว่าจะเพิ่มถึงระดับ 35 ล้านล้านบาทในปี 2020
หลายคนสงสัยว่า ทำไมที่ผ่านมาธุรกิจค้าปลีกต่างชาติยังไม่ได้เข้าไปบุกตลาดอินเดียมากนัก
ที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่า ก่อนปี 2012 รัฐบาลอินเดียไม่อนุญาตให้เงินทุนจากธุรกิจค้าปลีกต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศ
แต่หลังจากการปฏิรูปกฎหมายค้าปลีกดังกล่าวในปี 2012 บริษัทธุรกิจค้าปลีกต่างชาติหลายแห่งก็เริ่มเข้ามาในตลาดอินเดียมากขึ้น
ปัจจุบัน ธุรกิจร้านสะดวกซื้อที่อินเดีย มีผู้เล่นรายใหญ่ๆ เช่น Twenty Four Seven, In & Out, J Mart, Mother Dairy และ Easy Day
พอเรื่องเป็นแบบนี้ 7-11 จึงมองเห็นว่า ตลาดร้านสะดวกซื้อที่นี่น่าสนใจ ทำให้บริษัทได้ทำสัญญาร่วมธุรกิจกับ Future Group ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำที่ทำธุรกิจหลายอย่างในอินเดีย ซึ่งรวมถึงธุรกิจค้าปลีกด้วย
โดย ณ สิ้นปี 2018 จำนวนร้านของ 7-11 เท่ากับ 67,480 แห่ง กระจายอยู่ใน 17 ประเทศ โดยประเทศที่มีร้าน 7-11 มากที่สุด 3 ลำดับแรกประกอบไปด้วย
1. ญี่ปุ่น จำนวน 20,700 แห่ง (31% ของจำนวนทั้งหมด)
2. ไทย จำนวน 10,988 แห่ง (16% ของจำนวนทั้งหมด)
3. เกาหลีใต้ จำนวน 9,400 แห่ง (14% ของจำนวนทั้งหมด)
รายได้และกำไรของ Seven & i Holdings Co., Ltd. (บริษัทแม่ของ 7-11 ที่ญี่ปุ่น)
ปี 2017 รายได้ 1.66 ล้านล้านบาท กำไร 27,623 ล้านบาท
ปี 2018 รายได้ 1.71 ล้านล้านบาท กำไร 51,720 ล้านบาท
การบุกตลาดต่างประเทศนับเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายของ 7-11 รวมถึงตลาดเกิดใหม่ โดยเฉพาะประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว และประชากรกำลังมีรายได้มากขึ้น
ซึ่งก็ต้องตามดูกันต่อไปว่า ถ้า 7-11 สามารถเข้าไปในตลาดอินเดียได้ จะประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้หรือไม่
ปิดท้ายด้วยข้อมูลที่น่าสนใจ
ร้าน 7-11 ไม่ได้ประสบความสำเร็จในทุกประเทศ ประเทศอินโดนีเซียเป็นหนึ่งในประเทศที่ร้าน 7-11 ไม่สามารถสู้ร้านสะดวกซื้อท้องถิ่นได้ และต้องปิดตัวไปในที่สุด..
----------------------
นอกจากขายสินค้าต่าง ๆ 7-11 มีบริการอะไรอีกบ้าง อ่านเรื่องนี้ได้ที่
https://www.blockdit.com/articles/5be46f705ada74261b1c2c48
ติดตามเรื่องหลากหลาย จากผู้เขียนเก่งๆ หลายท่าน ในแอป blockdit โหลดได้ที่ http://www.blockdit.com
สั่งซื้อหนังสือลงทุนแมน 9.0 ได้ที่
Lazada: https://www.lazada.co.th/products/90-i293980783-s493954943.html
© 2022 Longtunman. All rights reserved.