ฝันสลาย กลุ่มประเทศ BRICS

ฝันสลาย กลุ่มประเทศ BRICS

8 พ.ค. 2019
ฝันสลาย กลุ่มประเทศ BRICS / โดย ลงทุนแมน
ในอดีต ประเทศมหาอำนาจฝั่งตะวันตก เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของโลก
ขณะที่ประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคอื่น กลับไม่ได้มีเสียงที่ดังเท่าไหร่ในเวทีโลก
แต่ช่วงหลังนั้น ผู้นำของประเทศกำลังพัฒนา เริ่มมีอิทธิพลสูงขึ้น ตามภาวะเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็ว
จึงได้มีการรวมตัวกัน เพื่อสร้างฐานอำนาจใหม่ ที่แข็งแกร่งขึ้นมา ในชื่อว่า “BRICS”
ถึงขนาดที่ช่วงหนึ่งมีการคาดการณ์กันว่า
ในอนาคต BRICS จะใหญ่กว่า กลุ่มประเทศพัฒนาแล้วเสียอีก
เรื่องราวนี้เป็นอย่างไร และพวกเขาจะเป็นได้ดังหวังหรือไม่
ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง
ในศตวรรษที่ 20 สหรัฐอเมริกาและยุโรป เป็นผู้นำการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมต่างๆ จนส่งผลให้ก้าวขึ้นมามีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลก
แต่ปัจจุบัน โลกเปิดเสรีมากขึ้น บริษัทเริ่มโยกย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศกำลังพัฒนา ที่มีต้นทุน ค่าแรงหรือวัตถุดิบ ถูกกว่า
ในปี 2001 บริษัทการเงินชื่อดังอย่าง Goldman Sachs มองเห็นว่า แนวโน้มนี้ จะช่วยให้ประเทศกำลังพัฒนาที่มีศักยภาพสูง มีบทบาทสำคัญต่อทิศทางเศรษฐกิจโลกมากขึ้น
จึงได้ตั้งคำศัพท์เรียกประเทศเหล่านี้ว่า “BRIC” ซึ่งประกอบไปด้วย
บราซิล (Brazil), รัสเซีย (Russia), อินเดีย (India) และ จีน (China)
ต่อมา สิ่งนี้ก็เกิดขึ้นจริง เมื่อทั้ง 4 ประเทศ สนใจที่จะร่วมมือกัน เพื่อสร้างฐานอำนาจ และรักษาผลประโยชน์ของตนเองในเวทีโลก
โดยในปี 2009 ประเทศสมาชิกได้เริ่มประชุมกันเป็นครั้งแรก และจัดต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี
ภายหลัง ประเทศแอฟริกาใต้ (South Africa) ได้เข้ามาเป็นสมาชิกเพิ่ม ชื่อกลุ่มจึงกลายเป็น “BRICS” ในที่สุด
cr.thetravelboss
หนึ่งในความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมที่สุด คือ การจัดตั้งสถาบันการเงินระหว่างประเทศ ที่ชื่อว่า New Development Bank เมื่อปี 2013
ธนาคารนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนเงินกู้ให้กับสมาชิก โดยแต่ละประเทศ มีหุ้นส่วนและสิทธิเท่าเทียมกัน ลดการไปพึ่งพิง IMF ที่ประเทศพัฒนาแล้ว มีอิทธิพลสูงในนั้น
แล้วกลุ่มประเทศ BRICS มีขนาดใหญ่แค่ไหน?
BRICS มีพื้นที่บนบกรวมกัน 38.4 ล้านตารางกิโลเมตร คิดเป็น 25% ของโลก และมีประชากรรวมกันราว 3,200 ล้านคน คิดเป็น 40% ของโลก
ทำให้พวกเขามีทั้งตลาดผู้บริโภค และฐานการผลิตขนาดใหญ่ ซึ่งมีศักยภาพทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก
Goldman Sachs เคยประเมินไว้ว่า GDP ของ BRICS จะแซงหน้าประเทศพัฒนาแล้ว อย่างกลุ่ม G7 ภายในปี 2037
ซึ่งในตอนแรก BRICS เติบโตอย่างรวดเร็ว มูลค่าเศรษฐกิจ เมื่อปี 2003 อยู่แค่เพียง 110 ล้านล้านบาท ได้เพิ่มขึ้นเกือบ 5 เท่า เป็น 529 ล้านล้านบาท ใน 10 ปีต่อมา
มูลค่า GDP ของประเทศ BRICS ในปี 2013
บราซิล 79 ล้านล้านบาท
รัสเซีย 73 ล้านล้านบาท
อินเดีย 59 ล้านล้านบาท
จีน 306 ล้านล้านบาท
แอฟริกาใต้ 11.6 ล้านล้านบาท
อย่างไรก็ตาม เมื่อเวลาผ่านไป ความเร็วในการเติบโต กลับชะลอลงอย่างเห็นได้ชัด
มูลค่า GDP ของประเทศ BRICS ในปี 2017
บราซิล 65 ล้านล้านบาท ..ลดลง 18%
รัสเซีย 50 ล้านล้านบาท ..ลดลง 32%
อินเดีย 83 ล้านล้านบาท ..เพิ่มขึ้น 41%
จีน 389 ล้านล้านบาท ..เพิ่มขึ้น 27%
แอฟริกาใต้ 11.1 ล้านล้านบาท ..ลดลง 4%
รวมมูลค่าอยู่ที่ 598 ล้านล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับกลุ่ม G7 ที่ GDP มีมูลค่า 1,168 ล้านล้านบาท ยังคงห่างไกลถึง 2 เท่า
จะเห็นได้ว่า มีเพียงแค่อินเดียและจีนที่ยังเติบโตดี ขณะที่อีกสามประเทศ กลับหดตัวลง
เนื่องจากแต่ละประเทศ ก็มีลักษณะที่แตกต่างกัน
อินเดียและจีน เป็นฐานการผลิตภาคอุตสาหกรรม ทำให้ยังเติบโตไปในทิศทางเดียวกับเศรษฐกิจโลก
ส่วนบราซิล รัสเซีย และแอฟริกาใต้ พึ่งพากับการส่งออกทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำมันและสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆ ทำให้ต้องเผชิญกับความผันผวน เมื่อราคาตกลงอย่างหนัก
รวมถึงปัญหาภายในประเทศ เช่น ประเด็นคอร์รัปชันที่ทำให้เกิดการประท้วงขับไล่ประธานาธิบดีของบราซิล หรือการยึดครองดินแดนไครเมีย ที่ทำให้รัสเซียถูกนานาชาติคว่ำบาตร
cr.ticotimes
นอกจากนี้ การที่ประเทศตั้งอยู่คนละภูมิภาคกัน ทำให้ไม่เกิดความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจหรือการเมืองของกลุ่มอย่างแท้จริง ดังในยุโรปหรืออาเซียน
ส่งผลให้ คนที่เศรษฐกิจใหญ่ที่สุด คอยแบกการเติบโต อย่างประเทศจีน เริ่มมีอิทธิพลเหนือคนอื่น และพยายามผลักดันวาระที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง เช่น นโยบาย BRICS Plus ที่จะดึงประเทศที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางสายไหม ที่เชื่อมการขนส่งระหว่างจีนกับยุโรป มาเข้ากลุ่มด้วย
BRICS จึงอาจจะไม่ได้เดินบนเส้นทางที่ถูกคาดหมายไว้
และความยั่งยืนของการร่วมมือกำลังถูกตั้งเครื่องหมายคำถาม
จากเรื่องราวนี้ แสดงให้เห็นว่า
การรวมตัวกันเป็นกลุ่มใหญ่ ใช่ว่าจะมีแต่เรื่องดีเสมอไป
หากเราไม่ได้มีพื้นฐานที่ใกล้เคียงกัน
สุดท้าย สิ่งนั้นจะสร้างความแตกต่างขึ้นมา
จนทำให้กลุ่มใหญ่นี้
ก็เป็นแค่เพื่อนในนาม ที่เจอตัวจริงอาจไม่ทักทายกัน..
----------------------
อ่านลงทุนแมนสนุกขึ้น
อ่านในแอป blockdit
โหลดที่ http://www.blockdit.com
----------------------
References
-https://en.m.wikipedia.org/wiki/BRICS
-https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_and_dependencies_by_area
-https://tradingeconomics.com/
-https://www.cnbc.com/2019/04/11/what-happened-to-brazil-russia-india-and-china-as-the-brics.html
-https://nujssitc.wordpress.com/2018/08/11/brics-on-the-verge-of-failure/
-https://www.firstpost.com/world/brics-nations-struggling-with-corruption-dwindling-economic-growth-has-the-bloc-lost-its-relevance-3866799.html
Tag: BRICS
© 2017-2020 Longtunman. All rights reserved.