Tag: BRICS

ฝันสลาย กลุ่มประเทศ BRICS

ฝันสลาย กลุ่มประเทศ BRICS

ในอดีต ประเทศมหาอำนาจฝั่งตะวันตก เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของโลก

ขณะที่ประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคอื่น กลับไม่ได้มีเสียงที่ดังเท่าไหร่ในเวทีโลก

แต่ช่วงหลังนั้น ผู้นำของประเทศกำลังพัฒนา เริ่มมีอิทธิพลสูงขึ้น ตามภาวะเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็ว

จึงได้มีการรวมตัวกัน เพื่อสร้างฐานอำนาจใหม่ ที่แข็งแกร่งขึ้นมา ในชื่อว่า “BRICS”

ถึงขนาดที่ช่วงหนึ่งมีการคาดการณ์กันว่า
ในอนาคต BRICS จะใหญ่กว่า กลุ่มประเทศพัฒนาแล้วเสียอีก

เรื่องราวนี้เป็นอย่างไร และพวกเขาจะเป็นได้ดังหวังหรือไม่
ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง