ประเทศ แคลิฟอร์เนีย

ประเทศ แคลิฟอร์เนีย

23 พ.ค. 2019
ประเทศ แคลิฟอร์เนีย / โดย ลงทุนแมน
แคลิฟอร์เนียเป็น 1 ใน 50 รัฐของสหรัฐอเมริกา
แต่รู้ไหมว่า ถ้าแคลิฟอร์เนียเป็นประเทศ
จะมีมูลค่าเศรษฐกิจใหญ่กว่า สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส และอินเดียเสียอีก
แล้วแคลิฟอร์เนียมีความสำคัญกับ สหรัฐอเมริกา มากแค่ไหน
ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง
ในปี 2018 ประเทศที่มีมูลค่า GDP ใหญ่ที่สุด 5 อันดับแรกของโลก คือ
1. สหรัฐอเมริกา 656 ล้านล้านบาท
2. จีน 429 ล้านล้านบาท
3. ญี่ปุ่น 159 ล้านล้านบาท
4. เยอรมนี 128 ล้านล้านบาท
5. สหราชอาณาจักร 89 ล้านล้านบาท
ปัจจุบัน แคลิฟอร์เนียมีมูลค่า GDP 94 ล้านล้านบาท หรือ 14% ของมูลค่า GDP ของสหรัฐอเมริกา
หมายความว่า ถ้าแคลิฟอร์เนียเป็นประเทศจะมีมูลค่าเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 5 ของโลก
ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา การเติบโตทางเศรษฐกิจของแคลิฟอร์เนียเฉลี่ยอยู่ที่ปีละ 3% เทียบกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของรัฐอื่นในสหรัฐอเมริกาที่ส่วนใหญ่เติบโตเฉลี่ย 2.2%
ที่น่าสนใจคือ แคลิฟอร์เนียมีประชากรประมาณ 39 ล้านคน
ถ้าคิดเฉลี่ย GDP ต่อคนแล้ว คนแคลิฟอร์เนียจะมี GDP ต่อคนมากกว่า คนญี่ปุ่น และ คนเยอรมัน
ประชากรในแคลิฟอร์เนียมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือนเท่ากับ 200,000 บาท เพิ่มขึ้นเกือบ 7 เท่าจากปี 1980 ที่ 29,000 บาท
แคลิฟอร์เนียถือเป็นผู้นำในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น การท่องเที่ยว อสังหาริมทรัพย์ การเงิน โทรคมนาคม เทคโนโลยี และธุรกิจบันเทิง
เรามักจะได้ยินคำว่า ซิลิคอนแวลลีย์ และ ฮอลลีวูด ซึ่งสถานที่สำคัญทั้งสองนี้ตั้งอยู่ในแคลิฟอร์เนีย
ซิลิคอนแวลลีย์เป็นศูนย์กลางนวัตกรรม และการพัฒนาเทคโนโลยีชั้นนำ
cr.miro.medium
ซิลิคอนแวลลีย์เป็นที่ตั้งของบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกกว่า 2,000 แห่ง ได้สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่แคลิฟอร์เนียกว่า 7.5 ล้านล้านบาท หรือประมาณครึ่งหนึ่งของ GDP ประเทศไทย
ในปี 2017 นิตยสารฟอร์จูน จัดอันดับบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลก 500 บริษัท โดยมีถึง 53 บริษัทที่ตั้งอยู่ในแคลิฟอร์เนีย
บริษัทระดับโลกซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ในแคลิฟอร์เนียที่เรารู้จัก เช่น
Apple รายได้ 8.5 ล้านล้านบาท กำไร 1.9 ล้านล้านบาท
Chevron รายได้ 5.1 ล้านล้านบาท กำไร 474,000 ล้านบาท
Google รายได้ 4.4 ล้านล้านบาท กำไร 982,000 ล้านบาท
Facebook รายได้ 1.8 ล้านล้านบาท กำไร 707,000 ล้านบาท
โดยทั้ง 4 บริษัท ในปี 2018 นี้มีรายได้รวมกัน 19.8 ล้านล้านบาท และกำไรรวมกัน 4.1 ล้านล้านบาท
อีกอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่แคลิฟอร์เนียคือ อุตสาหกรรมบันเทิง เนื่องจากที่นี่เป็นที่ตั้งของฮอลลีวูด ศูนย์กลางในการสร้างภาพยนตร์ระดับโลกจำนวนมาก
cr.trover
ในปี 2017 อุตสาหกรรมบันเทิงของสหรัฐอเมริกา สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 1.4 ล้านล้านบาท และมีการสร้างงานกว่า 2.1 ล้านตำแหน่ง
แคลิฟอร์เนียยังถือเป็นที่ที่นักท่องเที่ยวจำนวนมากนิยมไป
ซึ่งในปี 2017 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้ที่นี่กว่า 4.2 ล้านล้านบาท
ยังไม่รวมถึงการที่แคลิฟอร์เนียเป็นอีกหนึ่งศูนย์กลางทางด้านการศึกษาของสหรัฐอเมริกา เนื่องจากเป็นตั้งของมหาวิทยาลัยระดับโลกหลายแห่ง เช่น มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด สถาบันเทคโนโลยีแคลิฟอร์เนีย
ปิดท้ายด้วยข้อมูลที่น่าสนใจ
ในปี 2018 ประเทศไทยมีมูลค่า GDP เท่ากับ 15.5 ล้านล้านบาท เล็กกว่าแคลิฟอร์เนียประมาณ 6 เท่า
ทั้งที่ประเทศไทยมีประชากรมากกว่าแคลิฟอร์เนีย
© 2017-2020 Longtunman. All rights reserved.