ทำไมเกาหลีใต้ ถึงเจริญ

ทำไมเกาหลีใต้ ถึงเจริญ

7 ก.ค. 2019
ทำไมเกาหลีใต้ ถึงเจริญ / โดย ลงทุนแมน
หากประเทศเป็นแบรนด์แบรนด์หนึ่ง
แบรนด์ “เกาหลีใต้” ในวันนี้ คือแบรนด์ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้คนทั่วโลก
เราอาจนิยามแบรนด์นี้ได้ว่า
นวัตกรรมล้ำสมัย เทคโนโลยีก้าวหน้า และไอเดียสร้างสรรค์ที่ไม่สิ้นสุด
ผู้คนทั่วโลกรู้จักสมาร์ตโฟน Samsung
เครื่องใช้ไฟฟ้า LG
รถยนต์ Hyundai
เครื่องสำอางเกาหลี แฟชั่น ไปจนถึงอาหารเกาหลีล้วนเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมไปทั่วเอเชีย
ทั้งหมดล้วนสร้างสรรค์มาจากพลังของผู้คนในประเทศ ที่ครั้งหนึ่งแทบสิ้นเนื้อประดาตัวจากไฟสงคราม
ไร้ทรัพยากรธรรมชาติ และยากจนติดอันดับรั้งท้ายของโลก..
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ซีรีส์ 4 เสือเศรษฐกิจแห่งเอเชีย ตอนจบ
ทำไมเกาหลีใต้ ถึงเจริญ
สงครามเกาหลีจบลงชั่วคราวด้วยการเจรจาสงบศึก ในปี ค.ศ. 1953
โดยทิ้งผลพวงไว้คือ ความเสียหายย่อยยับของทั้งเกาหลีเหนือ และเกาหลีใต้
แม้เกาหลีใต้จะได้รับเงินช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาในการฟื้นฟูประเทศจากความเสียหาย และเพื่อต่อต้านอุดมการณ์คอมมิวนิสต์ของอดีตเพื่อนร่วมชาติอย่างเกาหลีเหนือ
แต่เงินสนับสนุนที่ทางสหรัฐอเมริกาส่งมาเพื่อช่วยเหลือกลับไปไม่ถึงประชาชน เพราะเกิดการคอร์รัปชันขึ้น ภายใต้การนำของประธานาธิบดี อี ซึงมัน
ในปี 1960 อี ซึงมัน ได้ทุจริตการเลือกตั้งเพื่อที่จะอยู่ในตำแหน่งต่อ
ทำให้ชาวเกาหลีใต้ลุกฮือขึ้นต่อต้านในเรื่องนี้อย่างรุนแรง จนเกิดการจลาจลขึ้น
เรื่องนี้ทำให้ นายพล ปัก ชอง-ฮี ตัดสินใจปฏิวัติยึดอำนาจ เพื่อกอบกู้เศรษฐกิจ
และกำจัดการคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นในยุค อี ซึงมัน ให้หมดไป
นโยบายของนายพล ปัก ชอง-ฮี นับเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาเศรษฐกิจของเกาหลีใต้..
โดยเริ่มจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 5 ปี ฉบับแรก ในปี 1962
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับแรก เกาหลีใต้เริ่มต้นพัฒนาประเทศจากการก่อตั้งอุตสาหกรรมเบา เช่น สิ่งทอ สินค้าอุปโภคบริโภค และการประกอบเฟอร์นิเจอร์ ที่เน้นแรงงานเป็นหลักเพื่อทดแทนการนำเข้า ในขณะเดียวกันก็พยายามส่งเสริมการส่งออกไปด้วย
การก่อตั้ง The Korea Institute of Science and Technology (KIST) ในปี 1966
เป็นรากฐานสำคัญของกระบวนการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี (R&D) ซึ่งในช่วงแรกนำโดยภาครัฐบาล
ภาครัฐบาลมีส่วนสำคัญในการฝึกอบรมคนในประเทศให้เรียนรู้เทคโนโลยี
โดยส่งวิศวกรและผู้จัดการไปอบรมในต่างประเทศ ว่าจ้างที่ปรึกษาชาวต่างประเทศ โดยที่รัฐมีส่วนร่วมในการซื้อเทคโนโลยี และทำการผลิตภายใต้สัญญา (Licensing)
พอเข้าสู่ทศวรรษ 1970s
มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่สำคัญ คือจากอุตสาหกรรมเบา มาสู่อุตสาหกรรมหนัก และอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้า ได้แก่ อุตสาหกรรมเหล็กกล้า และปิโตรเคมี
โดยมีกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หรือ กลุ่มแชโบล เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกับรัฐบาล
การก่อตั้งบริษัทเหล็กกล้า POSCO ซึ่งเริ่มดำเนินการผลิตในปี 1972 ทำให้เกาหลีใต้มีการผลิตเหล็กกล้าเป็นของตัวเอง ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมหนักด้านอื่นๆ เช่น อุตสาหกรรมต่อเรือ เครื่องจักรกล ยานยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า
Cr. koreatimes
ในช่วงแรก สินค้าของเกาหลีใต้ เป็นการจ้างให้บริษัทต่างประเทศออกแบบให้ หรือซื้อเทคโนโลยีทั้งหมดมาจากต่างประเทศ ก่อนจะมีการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีเป็นของตัวเองในที่สุด
ในช่วงปลายทศวรรษ 1980s เกาหลีใต้มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีเป็นครั้งแรก มีการเปลี่ยนแปลงจากระบอบเผด็จการมาสู่ระบอบประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์
ภาคเอกชนกลายเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในกระบวนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
โดยมีสัดส่วนเพิ่มจาก 36% ในปี 1980
กลายเป็น 75% ในปี 2000
และ 78% ในปี 2017
โดยภาคเอกชนที่สำคัญก็คือ กลุ่มแชโบล
ซึ่งนำโดยบริษัทสัญชาติเกาหลีที่มีกิจการอยู่ทั่วโลกอย่าง
Samsung, Hyundai และ LG
Cr.businesskorea
การวิจัยและพัฒนาเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญทั้งในมุมมองของบริษัท และประเทศชาติ
สิ่งเหล่านี้จะกลายไปเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่เรียกว่า สิทธิบัตร
และนำไปสู่ทรัพย์สินที่จับต้องได้ เช่น สินค้า และเทคโนโลยีใหม่ๆ
โดยเฉพาะบริษัท Samsung Electronics
ที่มีการใช้งบประมาณในการวิจัยและพัฒนาสูงถึง 6.8% ของรายได้ในปี 2017
และเป็นเจ้าของสิทธิบัตรทั้งที่รอการอนุมัติ และอนุมัติแล้วกว่า 563,581 ฉบับ
ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐบาลของเกาหลีใต้ลงทุนในงบประมาณการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในปี 1990 งบประมาณ 1.44 แสนล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.87 ของ GDP
ในปี 2000 งบประมาณ 4.26 แสนล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.39 ของ GDP
ในปี 2017 งบประมาณ 2.25 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.30 ของ GDP
ซึ่งเป็นสัดส่วนต่อ GDP ที่สูงที่สุดในโลก..
ทำให้ในวันนี้ แบรนด์สัญชาติ “เกาหลีใต้” กลายเป็นที่ยอมรับในระดับโลก
ถึงคุณภาพ และนวัตกรรมที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ในวันนี้.. เกาหลีใต้ซึ่งมีประชากร 51 ล้านคน
กลายเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่ 12 ของโลก มีมูลค่ากว่า 50 ล้านล้านบาท
และขนาดเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ ใหญ่กว่าเศรษฐกิจไทย ซึ่งมีประชากร 66 ล้านคน ถึง 3 เท่า..
----------------------
อ่านลงทุนแมนสนุกขึ้น
อ่านในแอป Blockdit
โหลดที่ http://www.blockdit.com
----------------------
References
-จิระ บุรีคำ, บทบาทของรัฐบาลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ: ประสบการณ์การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเกาหลีใต้ ในช่วงทศวรรษ 1950 ถึงกลางทศวรรษ 1990
-Jeong Hyop Lee, EVOLUTION OF REPUBLIC OF KOREA’S R&D SYSTEM
IN A GLOBAL ECONOMY
-https://data.worldbank.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?locations=KR
-https://en.m.wikipedia.org/wiki/South_Korea
-http://uis.unesco.org/apps/visualisations/research-and-development-spending/
© 2017-2020 Longtunman. All rights reserved.