ผู้สนับสนุน.. รู้จัก K-FIXEDPRO กองทุนตราสารหนี้ใหม่จาก บลจ.กสิกรไทย

ผู้สนับสนุน.. รู้จัก K-FIXEDPRO กองทุนตราสารหนี้ใหม่จาก บลจ.กสิกรไทย

ผู้สนับสนุน..
รู้จัก K-FIXEDPRO กองทุนตราสารหนี้ใหม่จาก บลจ.กสิกรไทย (KAsset)

รู้หรือไม่ ปัจจุบันดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์อยู่ที่ 0.5% ต่อปี
และถ้าเราได้ดอกเบี้ยเงินฝากรวมกันเกิน 20,000 บาท
เราจะต้องถูกหักภาษี 15%

ทำให้ผลตอบแทนของเงินฝากที่ปกติก็ต่ำอยู่แล้ว
ยิ่งต่ำลงไปกว่าเดิมอีก..

แต่หากจะหันไปลงทุนกับตราสารทุน หรือ หุ้น
ก็อาจไม่เหมาะกับผู้ที่ไม่ต้องการความเสี่ยง

โดยเฉพาะในช่วงนี้ที่เศรษฐกิจมีความผันผวนสูง
ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์ความขัดแย้งในหลายๆ ประเทศ
เช่น ประเด็นสงครามการค้าระหว่างจีน และสหรัฐอเมริกา

แล้วเราควรจะลงทุนกับอะไรดี?

สำหรับนักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากธนาคาร
แต่ไม่อยากเจอความผันผวนจากการลงทุนในหุ้น

การลงทุนในตราสารหนี้ ก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจ..
ถึงแม้ภาษีกองทุนตราสารหนี้จะมีผลบังคับใช้แล้ว
แต่การต่อยอดการลงทุนในกองทุนที่มีโอกาสรับผลตอบแทนสูงขึ้น ก็น่าสนใจอยู่ไม่น้อย

ที่ผ่านมาบลจ.กสิกรไทย ได้ออกกองทุนที่ลงทุนในตราสารหนี้มาแล้วหลายตัว
ซึ่งนับเป็นตระกูลกองทุนตราสารหนี้ของกสิกรไทยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ โดยมีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิสูงสุดในกลุ่มกองทุนตราสารหนี้ (ที่มา AIMC ณ วันที่ 31 ก.ค. 62) ได้แก่

K-FIXED มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ไทยเท่านั้น ทั้งพันธบัตร และหุ้นกู้เอกชน
ทำให้ไม่มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

K-FIXEDPLUS มีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ไทย และต่างประเทศ สัดส่วน 75:25
มีการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน

และล่าสุด บลจ.กสิกรไทยเตรียมขาย K-FIXEDPRO หรือกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ โปรแอคทีฟ

K-FIXEDPRO ต่างจากกองทุนตราสารหนี้อื่นในตระกูล K-FIXED อย่างไร?

K-FIXEDPRO จะเปิดโอกาสให้นักลงทุนได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น จากการลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพสูงทั้งไทย และต่างประเทศ โดยมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ และเอกชน ทั้งไทยและภูมิภาคเอเชีย สัดส่วนประมาณ 50:50
โดยคาดการณ์ผลตอบแทนประมาณ 2.5% – 3.0% ต่อปี มุ่งหวังป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน
(ข้อมูลประมาณการโดย KAsset ณ ก.ค. 62 ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้)

กลยุทธ์การลงทุนของ K-FIXEDPRO จะเป็นแบบเชิงรุก
คอยปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมตามสภาวะตลาด

เน้นสร้างผลตอบแทนจากการเลือกทรัพย์สินที่มีคุณภาพ จากการลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพดีที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) เช่น หุ้นกู้เอกชนไทย หุ้นกู้ของบริษัทชั้นนำในเอเชีย โดยมุ่งเน้นลงทุนตราสารหนี้เอเชียคุณภาพสูง
ได้ต่อยอดผลตอบแทน โดยไม่ต้องเสี่ยงสูง
ไม่ได้ลงทุนในตราสารหนี้ที่อยู่ต่ำกว่าระดับที่ลงทุนได้ (High-yield Bond)

แล้วทำไมการลงทุนกับตราสารหนี้ในภูมิภาคเอเชียถึงน่าสนใจ?

จากผลตอบแทนเฉลี่ยปรับด้วยความเสี่ยงดัชนีตราสารหนี้ในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา

ตราสารหนี้ภูมิภาคเอเชีย 1.59
ตราสารหนี้กลุ่มตลาดเปิดใหม่ 1.45
ตราสารหนี้ทั่วโลก 1.01

จะเห็นได้ว่าตราสารหนี้ในภูมิภาคเอเชียให้ผลตอบแทนหลังปรับด้วยความเสี่ยงสูงสุด

นอกจากนั้นบริษัทในภูมิภาคนี้ ยังมีแนวโน้มค่าเฉลี่ยของอัตราการทำกำไร (EBITDA Margin) ที่สูงขึ้น และมีสัดส่วนหนี้สินต่อทุนที่ลดลง

ปี 2017 อัตราการทำกำไร 16.8% อัตราหนี้สินต่อทุน 43%
ปี 2018 อัตราการทำกำไร 17.1% อัตราหนี้สินต่อทุน 40%

ส่งผลให้บริษัทมีความสามารถชำระหนี้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดมากขึ้น

ที่น่าสนใจคือ K-FIXEDPRO ร่วมบริหารระหว่าง KAsset ผู้เชี่ยวชาญการลงทุนตราสารหนี้ในไทย และ บลจ.ระดับโลก AllianceBernstein (Singapore) Ltd. ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญการลงทุนตราสารหนี้ทั่วโลก
ที่บริหารสินทรัพย์มากกว่า 250,000 ล้านเหรียญสหรัฐ (ที่มา AllianceBernstein L.P. มิ.ย. 62)

ด้วยปัจจัยทั้งหมดนี้จึงทำให้ K-FIXEDPRO เป็นหนึ่งในกองทุนตราสารหนี้ที่น่าจับตามอง

แล้ว K-FIXEDPRO เหมาะกับใคร?

K-FIXEDPRO มีอายุเฉลี่ยของพอร์ตการลงทุน (Duration) ประมาณ 4 – 5 ปี
จึงเหมาะกับผู้ลงทุนระยะตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป และต้องการผลตอบแทนมากกว่ากองทุนตราสารหนี้ในประเทศ

อย่างไรก็ตาม K-FIXEDPRO ก็มีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูง เนื่องจากสามารถซื้อขายได้ทุกวันทำการ

ไม่เหมือนการลงทุนในตราสารหนี้โดยตรง ที่ต้องถือจนครบกำหนด

สำหรับใครที่สนใจลงทุนใน K-FIXEDPRO
บลจ.กสิกรไทยจะเปิดขายกองทุนนี้ครั้งแรกระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม – 9 กันยายน 62
จำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำ 500 บาท

พิเศษ ลงทุนช่วง IPO ยอดเงินลงทุนสุทธิทุก 50,000 บาท รับโบนัสหน่วยลงทุนเพิ่ม 0.2% ของยอดเงินลงทุนสุทธิ เมื่อถือครบ 6 เดือน*
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บลจ.กสิกรไทยกำหนด

ผู้ที่สนใจสามารถขอรับหนังสือชี้ชวน และซื้อได้ง่ายที่ธนาคารกสิกรไทย และผู้สนับสนุนการขาย หรือผ่านแอป K-My Funds หรือแอป K PLUS (ตั้งแต่วันที่ 3 ก.ย. เป็นต้นไป)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/31KtupS

คำเตือน
-กองทุนลงทุนในตราสารหนี้และเงินฝาก การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยอาจกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุนในระยะสั้นได้

-ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

#KFIXEDPRO #KAsset #คำตอบที่ใช่ของการลงทุน