Tag: KASSET

ผู้สนับสนุน.. เปลี่ยนแปลงโลกได้ กับกองทุน K-CHANGE

ผู้สนับสนุน.. เปลี่ยนแปลงโลกได้ กับกองทุน K-CHANGE

พวกเราก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21
ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างที่ไม่เคยมีมนุษย์ยุคใดได้สัมผัส
ผู้คนมากมายหลุดพ้นจากความยากจน มีวิถีชีวิตที่สะดวกสบายขึ้น
ความก้าวหน้าทางการแพทย์ทำให้อายุขัยของเรายืนยาวเป็นประวัติการณ์

แต่ท่ามกลางความก้าวหน้า ยังมีปัญหาอีกมากมายที่รอการแก้ไข

กิจกรรมในชีวิตประจำวันของเราล้วนปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณมหาศาล

จนส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน
ทำลายสิ่งแวดล้อมทั้งอากาศและน้ำให้เสื่อมโทรมลงทุกวัน

ความเหลื่อมล้ำระหว่างคนรวยกับคนจนที่ห่างมากขึ้น
ผลักผู้คนที่ไม่มีโอกาสได้เข้าถึงความสะดวกสบาย และการดูแลสุขภาพที่ดี ให้ออกไปจากสังคมมากขึ้นทุกที

ถึงแม้โลกจะเต็มไปด้วยปัญหา แต่ก็ใช่ว่าเราจะไร้ซึ่งความหวัง
ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง เกี่ยวกับธุรกิจต่างๆ ที่ทุกวันนี้ตื่นตัวกับปัญหาเหล่านี้แล้ว

ผู้สนับสนุน.. ลงทุนอย่างไรให้ปลอดภัย? ในภาวะผันผวน

ผู้สนับสนุน.. ลงทุนอย่างไรให้ปลอดภัย? ในภาวะผันผวน

“ปีหมูการลงทุนจะไม่หมูอีกต่อไป”

ถ้าเราลองมาดูดัชนีของตลาดหุ้นไทย (SET INDEX) ย้อนหลัง

ตุลาคมปีที่แล้วอยู่ที่ 1,760 จุด
พฤศจิกายนอยู่ที่ 1,667 จุด
ธันวาคมอยู่ที่ 1,672 จุด
ล่าสุดอยู่ที่ 1,623 จุด (ณ วันที่ 25 มกราคม 2562)

ภายในระยะเวลาเพียงแค่ 4 เดือน ดัชนีลดลงมามากถึง 137 จุด คิดเป็นการลดลงถึง 7.8%
ซึ่งบ่งบอกถึงสภาวะความผันผวนที่เกิดขึ้นในตลาดทุน

สาเหตุของความผันผวนนี้เกิดขึ้นจากอะไร?
แล้วแบบนี้เราจะยังมีโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนอยู่หรือไม่?

เรื่องนี้มีคำตอบ..

ผู้สนับสนุน.. ข้อดีของกองทุน LTF ที่จ่ายปันผลสูง

ผู้สนับสนุน.. ข้อดีของกองทุน LTF ที่จ่ายปันผลสูง

“ใกล้สิ้นปีแล้ว ใครซื้อ LTF RMF แล้วบ้าง”

เป็นคำถามที่เรามักจะได้ยินจาก
เพื่อนรอบๆตัวของเราอยู่บ่อยครั้ง

แต่เราเคยทราบเหตุผลจริงๆหรือไม่ ว่าทำไมทุกคนนิยมที่จะลงทุนใน LTF RMF
มันมีข้อดีอย่างไร?
ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง