โรงเรียนนานาชาติ Denla British School (DBS) เปิดระดับเตรียมอนุบาล “DBS Mini Dragons”

โรงเรียนนานาชาติ Denla British School (DBS) เปิดระดับเตรียมอนุบาล “DBS Mini Dragons”

30 ส.ค. 2019
ข่าวประชาสัมพันธ์..
โรงเรียนนานาชาติ Denla British School (DBS) เปิดระดับเตรียมอนุบาล “DBS Mini Dragons”
เพื่อตอบสนองความต้องการของพ่อแม่ยุคใหม่ ในการเตรียมพร้อมให้บุตรหลานสามารถเริ่มต้นการเรียนในระดับชั้นอนุบาลได้ดีและเร็วยิ่งขึ้น
ระดับเตรียมอนุบาลมีความสำคัญอย่างไร?
จากบทความและงานวิจัยพบว่า ช่วงอายุ 1 - 3 ปี ถือเป็นช่วงนาทีทองแห่งการเรียนรู้ ความเฉลียวฉลาด และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็ก เพราะเป็นช่วงที่สมองจะมีการพัฒนาที่รวดเร็วมากแทบเป็นนาทีต่อนาที
เด็กในวัยนี้จึงต้องได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากพ่อแม่ และครูที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษทางด้านพัฒนาการเด็กเล็กร่วมกัน เพื่อให้สมองได้มีพัฒนาการเต็มศักยภาพ
ซึ่งจากประสบการณ์มากกว่า 40 ปีในวงการการศึกษาสำหรับเด็กเล็กของกลุ่มโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า ก็ทำให้ DBS เข้าใจดีว่า เด็กจะมีพัฒนาการที่ดีได้ การศึกษาควรจะต้องคู่ไปกับความสนุกและตื่นเต้นในการค้นพบอันไม่มีที่สิ้นสุด
DBS จึงได้ออกแบบหลักสูตรบนพื้นฐานว่า “เด็กที่มีความสุขจะเป็นเด็กที่เรียนรู้ได้ดีที่สุด”
หลักสูตร DBS Mini Dragons จะใช้หลักสูตร EYFS (Early Years Foundation Stage) ของประเทศอังกฤษ ที่เน้นการพัฒนาทักษะของเด็กเล็กทั้งด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ ความแข็งแรงของร่างกาย และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนานและเหมาะสมสำหรับเด็กอายุ 2 - 3 ปี (Play-Based Learning) เพื่อเตรียมพร้อมให้เด็กก่อนวัยเรียนได้พัฒนาทักษะที่เป็นประโยชน์อย่างรวดเร็ว ด้วยครูผู้สอนที่มีประสบการณ์จากประเทศอังกฤษและเป็นเจ้าของภาษา 100%
สำหรับคนที่อาจยังไม่รู้จัก DBS..
โรงเรียนนานาชาติ Denla British School (DBS) ตั้งอยู่บนพื้นที่ 60 ไร่ ถนนราชพฤกษ์
เป็นโรงเรียนในเครือของกลุ่มโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า ที่เปิดสอนโดยใช้หลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในประเทศอังกฤษ
และใช้ระบบ Extended Day หรือการใช้วันเรียนที่ยาวขึ้น ซึ่งจะเสริมกิจกรรมต่างๆ ให้กับนักเรียนในช่วงเย็น รวมถึงชมรม (Club) ต่างๆ และช่วงเวลาในการทำการบ้าน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับวันต่อไป (Prep) ซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องอยู่ภายใต้ดูแลอย่างใกล้ชิดของคุณครูประจำ
เปิดรับนักเรียนอายุระหว่าง 2 - 18 ปี เข้าเรียนในระดับ Pre-EY จนถึง Year 13 (เทียบเท่าชั้นเตรียมอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6)
ด้าน Facilities
DBS มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีคุณภาพเทียบเท่าระดับสากล เช่น อาคารเรียน และห้องเรียนขนาดใหญ่พิเศษ อุปกรณ์การเรียนการสอนครบครัน และเกือบ 50% ของพื้นที่ 60 ไร่ถูกพัฒนาให้เป็นพื้นที่กิจกรรม อาทิ สนามฟุตบอลขนาดมาตรฐาน ปูด้วยหญ้าระดับแข่งขัน (FIFA Preferred 2 Star) พร้อมลู่วิ่งมาตรฐานขนาด 400 เมตร สนามบาสเกตบอล สนามเทนนิส สนามฝึกซ้อมกอล์ฟ สระว่ายน้ำ (สระน้ำเกลือ) โรงยิมในร่มขนาดใหญ่ โรงละคร ห้องดนตรี ห้องสมุด ห้องศิลปะ 2D และ 3D ห้องเรียนเต้น และห้องกิจกรรมอื่นๆ
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงเรียนและหลักสูตรได้ที่เว็บไซต์ www.dbsbangkok.ac.th
Facebook: www.facebook.com/DBSBangkok
Twitter: DBSBangkok Line: @DBSBangkok
โทรศัพท์ 02-666-1933
© 2017-2020 Longtunman. All rights reserved.