สามย่าน มิตรทาวน์ เปิดวันแรก นอกจากที่นี่ เสี่ยเจริญยังเป็นเจ้าของ อสังหาริมทรัพย์ (Real Estate) อะไรอีกบ้าง?

สามย่าน มิตรทาวน์ เปิดวันแรก นอกจากที่นี่ เสี่ยเจริญยังเป็นเจ้าของ อสังหาริมทรัพย์ (Real Estate) อะไรอีกบ้าง?