เงินสำรองระหว่างประเทศ คืออะไร? แบบเข้าใจง่ายๆ

เงินสำรองระหว่างประเทศ คืออะไร? แบบเข้าใจง่ายๆ

4 ก.พ. 2020
เงินสำรองระหว่างประเทศ คืออะไร? แบบเข้าใจง่ายๆ /โดย ลงทุนแมน
1-เงินสำรองระหว่างประเทศคือ สินทรัพย์ที่ธนาคารกลาง เป็นผู้บริหารจัดการ ซึ่งสำหรับประเทศไทยคือ ธนาคารแห่งประเทศไทย
2-สินทรัพย์ที่เป็นเงินสำรองระหว่างประเทศ เช่น
- สินทรัพย์ในสกุลเงินต่างประเทศ เช่น พันธบัตรในรูปสกุลเงินดอลลาร์ ยูโร เยน
- ทองคำ
- สิทธิพิเศษถอนเงิน และสินทรัพย์ส่งสมทบกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
3-สำหรับประเทศไทย ปัจจุบัน มีสัดส่วนของสินทรัพย์ต่างๆ ในเงินสำรองระหว่างประเทศ ดังนี้
- สินทรัพย์ในสกุลเงินต่างประเทศ 95.65%
- ทองคำ 3.37%
- สิทธิพิเศษถอนเงิน และสินทรัพย์ส่งสมทบกองทุนการเงินระหว่างประเทศ 0.98%
4-เงินสำรองระหว่างประเทศ มีหน้าที่สำคัญในระบบเศรษฐกิจ คือ สร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศ และรองรับความเสี่ยงจากภาคต่างประเทศ
5-เงินสำรองระหว่างประเทศสามารถนำไปใช้ดูแลค่าเงินในภาวะที่ตลาดการเงินมีความผันผวนสูง เพื่อให้มีเสถียรภาพมากขึ้น
6-กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่จะส่งผลก็คือ
- การค้าขายระหว่างประเทศ และรายได้จากการท่องเที่ยว
- การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ เงินกลุ่มนี้จะมาจากกลุ่มทุนต่างชาติที่เข้ามาซื้อกิจการ ตั้งโรงงานในไทย
- การลงทุนหลักทรัพย์จากต่างประเทศ
7-โดยปกติแล้ว ธนาคารแห่งประเทศไทยจะเข้าแทรกแซงไม่ให้ค่าเงินบาทแข็งเกินไป โดยการเข้าซื้อเงินตราต่างประเทศมาเก็บไว้ โดยนำเงินบาทไปแลก ซึ่งทำให้เงินสำรองระหว่างประเทศของไทยเพิ่มขึ้น
8-ในทางตรงกันข้าม หากธนาคารแห่งประเทศไทย ไม่อยากให้เงินบาทอ่อนค่าเร็วเกินไป ก็จะขายเงินตราต่างประเทศออกไป เพื่อรักษามูลค่าของเงินบาท ซึ่งทำให้เงินสำรองระหว่างประเทศของไทยลดลง
9-ในปีที่ผ่านมา เงินบาทเป็นหนึ่งในสกุลที่แข็งค่ามากที่สุดสกุลหนึ่งของโลก มูลค่าของเงินสำรองระหว่างประเทศล่าสุด 228,593 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จากต้นปี 2562 ประมาณ 11%
10-ปริมาณเงินสำรองที่เพิ่มขึ้น บ่งบอกว่า ในช่วงประมาณ 1 ปีที่ผ่านมา ธนาคารแห่งประเทศไทยได้พยายามแทรกแซงค่าเงินด้วยการทำให้บาทอ่อนลง โดยขายเงินบาท แล้วซื้อสินทรัพย์ต่างประเทศ เช่น เงินตราต่างประเทศสกุลต่างๆ หรือ ทองคำ เข้ามามากขึ้น
11-ซึ่งหากธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ได้ทำการแทรกแซงดังกล่าว เงินบาทน่าจะต้องแข็งค่ากว่าที่เป็นอยู่
12-อย่างไรก็ตาม จากเหตุการณ์ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ส่งผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวจีนที่มาไทย ทำให้ค่าเงินบาทอ่อนลงในที่สุด
----------------------
Blockdit ที่สุดของแอปมีสาระ
Blockdit.com/download
----------------------
ติดตามลงทุนแมนได้ที่
Website - longtunman.com
Blockdit - blockdit.com/longtunman
Facebook - facebook.com/longtunman
Twitter - twitter.com/longtunman
Instagram - instagram.com/longtunman
YouTube - youtube.com/longtunman
References
-https://www.bot.or.th/Thai/Statistics/EconomicAndFinancial/ExternalSector/Pages/StatInternationalReserves.aspx
-https://www.bot.or.th/Thai/FinancialMarkets/ReserveManagement/BOTForeignReserves/Pages/default.aspx
-https://www.bot.or.th/Thai/AboutBOT/Activities/Documents/MediaBriefing2020/Mediabriefing01_14012020.pdf
-https://www.facebook.com/bankofthailandofficial/posts/832527663763329?comment_id=832664993749596&reply_comment_id=833667333649362&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D
© 2017-2020 Longtunman. All rights reserved.