ถ้าเกาหลีเหนือ เกาหลีใต้ รวมประเทศกัน จะเกิดอะไรขึ้น?

ถ้าเกาหลีเหนือ เกาหลีใต้ รวมประเทศกัน จะเกิดอะไรขึ้น?

23 เม.ย. 2020
ถ้าเกาหลีเหนือ เกาหลีใต้ รวมประเทศกัน จะเกิดอะไรขึ้น? /โดย ลงทุนแมน
2 ประเทศที่มีชายแดนติดกัน ผู้คนพูดภาษาเดียวกัน และครั้งหนึ่งเคยเป็นประเทศเดียวกัน
แต่ในวันนี้ กลับกลายเป็น 2 ประเทศที่มีความแตกต่างกันอย่างสุดขั้ว
เกาหลีเหนือ
ประเทศที่ปกครองแบบเผด็จการเบ็ดเสร็จจากคนเพียงคนเดียว
ระบบเศรษฐกิจเป็นสังคมนิยมแบบพึ่งพาตนเอง รัฐบาลเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตแทบทั้งหมด
มีการค้ากับต่างประเทศน้อยมาก
ประชาชนยากจนรั้งท้ายของโลก และน้อยคนที่จะมีโอกาสเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
ตรงกันข้ามทุกอย่างกับเกาหลีใต้..
ประเทศที่ปกครองระบอบประชาธิปไตย ระบบเศรษฐกิจเป็นทุนนิยมสุดโต่ง
ส่งออกสินค้าเป็นอันดับ 5 ของโลก โดยเฉพาะสินค้าเทคโนโลยี
ประชาชนมีรายได้ต่อหัวสูง มีความเป็นอยู่ที่ดี
และเข้าถึงอินเทอร์เน็ตด้วยความเร็วสูงที่สุดในโลก
2 ประเทศที่ผู้คนพูดภาษาเดียวกัน
แต่โชคชะตาพาให้มาอยู่ใต้เงาของมหาอำนาจที่มีความขัดแย้งทางการเมือง
จนนำมาสู่การแบ่งแยกประเทศในท้ายที่สุด
หากนับถึงตอนนี้ก็เป็นเวลา 72 ปีแล้ว..
คำถามที่ลงทุนแมน ชวนให้คิดในวันนี้ก็คือ..
แล้วถ้าโชคชะตาเกิดเล่นตลก
นำพาประเทศที่แตกต่างกันทุกอย่าง กลับมารวมกันอีกครั้งหนึ่ง
อะไรจะเกิดขึ้นบ้าง?
ลงทุนแมนจะจินตนาการให้ฟัง
╔═══════════╗
Blockdit แหล่งรวมบทความวิเคราะห์ เจาะลึกแบบ deep content ล่าสุดมีฟีเจอร์พอดแคสต์แล้ว
Blockdit.com/download
╚═══════════╝
คาบสมุทรเกาหลี เป็นคาบสมุทรที่ตั้งอยู่ท่ามกลางมหาอำนาจรอบด้าน ทั้งจีน ญี่ปุ่น และรัสเซีย
แต่เดิมจีนเคยมีบทบาทในคาบสมุทรนี้
ต่อมาญี่ปุ่นได้เข้ามายึดครองในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2
แต่หลังจากญี่ปุ่นแพ้สงคราม คาบสมุทรเกาหลีก็ตกอยู่ใต้อำนาจของผู้ชนะสงคราม
นั่นก็คือ สหภาพโซเวียตผู้นำโลกคอมมิวนิสต์ และสหรัฐอเมริกาผู้นำโลกเสรีประชาธิปไตย
ความขัดแย้งทางอุดมการณ์การเมือง นำมาสู่การขีดเส้นขนานที่ 38
แบ่งคาบสมุทรแห่งนี้ออกเป็น 2 ประเทศ ในปี ค.ศ. 1948
ตามมาด้วยสงครามที่คนชาติเดียวกันต้องมารบกันเอง
แม้สงครามจะจบลงไปแล้ว ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1953
แต่ทั้ง 2 ประเทศก็ยังคงมีการกระทบกระทั่งกันเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
ยิ่งเวลาผ่านไป ต่างก็เดินอยู่บนเส้นทางที่แยกห่างกันเรื่อยๆ
ก่อให้เกิดข้อดี-ข้อเสีย ที่แตกต่างกันไป

เกาหลีเหนือ
ประเทศนี้มีพื้นที่ 120,000 ตารางกิโลเมตร
มากกว่าเกาหลีใต้ที่มี 100,000 ตารางกิโลเมตรเล็กน้อย
พื้นที่ที่มากกว่า ทำให้เกาหลีเหนือมีพื้นที่ราบสำหรับการเพาะปลูกมากกว่าเกาหลีใต้
เกาหลีเหนือยังมีแหล่งพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์ ทั้งถ่านหิน แร่เหล็ก ทองแดง
ซึ่งถูกคาดการณ์ว่าอาจมีมูลค่าถึง 180 ล้านล้านบาท
แต่ข้อด้อยของเกาหลีเหนือ คือการขาดระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ทั้งการเข้าถึงไฟฟ้า น้ำประปา ถนนหนทาง ระบบราง ท่าเรือน้ำลึก สนามบิน
และที่สำคัญที่สุดคือ การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของประชาชน..
ประชากร 26 ล้านคนของเกาหลีเหนือ มีส่วนน้อยเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ
ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรยากจน
ประชากรส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ โดยเฉพาะความรู้ทางเทคโนโลยี
ส่วนข้อดีของเกาหลีใต้
ถึงแม้จะมีพื้นที่เล็กกว่า แต่มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ครบครันและมีประสิทธิภาพสูง
ประชากร 51 ล้านคน ล้วนมีการศึกษาสูง มีคุณภาพชีวิตที่ดี
และมีองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า
แต่ประเทศเกาหลีใต้ ก็มีปัญหาเรื่องอัตราการเพิ่มของประชากร
ปี 2019 เกาหลีใต้มีอัตราการเติบโตของประชากรเพียง 0.09%
ทำให้เกาหลีใต้มีแนวโน้มว่าจะขาดแคลนแรงงานในอนาคตอย่างชัดเจน
ในขณะที่อาหารและพลังงาน ก็เป็นสิ่งที่ขาดแคลน จนเกาหลีใต้ต้องนำเข้าเป็นปริมาณมหาศาลในแต่ละปี
คำถามของเรื่องนี้ก็คือ ถ้าทั้ง 2 เกาหลีรวมกัน จะเกิดอะไรขึ้น?
หากทั้ง 2 เกาหลี รวมกัน
จะกลายเป็นประเทศเกาหลีที่มีพื้นที่ 220,000 ตารางกิโลเมตร และมีประชากร 77 ล้านคน
เป็นประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับ 20 ของโลก แซงประเทศไทย
และมันจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งผลดีและผลเสียในหลายๆ ด้าน ดังต่อไปนี้
เริ่มจากด้านเศรษฐกิจ..
ผลดีที่เด่นชัดก็คือ แรงงานมหาศาลจากเกาหลีเหนือจะช่วยมาเติมเต็มในส่วนที่เกาหลีใต้ขาดแคลน โดยเฉพาะแรงงานในภาคเกษตรกรรม และงานบริการทั่วไป เช่น แม่บ้าน พนักงานขับรถ หรือแคชเชียร์
ถึงแม้ชาวเกาหลีเหนือจะขาดทักษะ แต่ด้วยความที่พูดภาษาเดียวกัน
การฝึกอบรมสักระยะก็จะช่วยให้สามารถเติมเต็มแรงงานที่ขาดหายได้
ส่วนแรงงานที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญ เช่น วิชาชีพต่างๆ ก็อาจต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร
ส่วนพื้นที่เพาะปลูก และทรัพยากรธรรมชาติของเกาหลีเหนือที่มีอยู่ก็จะเข้ามาเติมเต็มความต้องการของเกาหลีใต้ ทั้งในด้านพลังงานและอุตสาหกรรม
ตอนนี้แค่เกาหลีใต้ประเทศเดียวก็ส่งออกสินค้าเป็นอันดับ 5 ของโลก ถ้ามีการรวมกันของเกาหลี ก็อาจทำให้การส่งออกของเกาหลีเติบโตจนแซงหน้าญี่ปุ่นที่สูสีกัน ขึ้นเป็นอันดับ 4 ของโลก เป็นรองเพียง จีน สหรัฐอเมริกา และเยอรมนี เท่านั้น

สำหรับผลเสียทางด้านเศรษฐกิจก็คือ
ประเทศเกาหลีใต้ซึ่งมีเงินมากกว่า จำเป็นจะต้องทุ่มเทงบประมาณมหาศาลเพื่อนำมาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในเกาหลีเหนือที่ล้าหลัง
รวมถึงปรับปรุงการศึกษา การรักษาพยาบาล และคุณภาพชีวิตของประชากรเกาหลีเหนือหลายสิบล้านคน
ซึ่งหากมองในแง่การลงทุน
การลงทุนครั้งนี้อาจต้องใช้ระยะเวลาเป็นสิบปี ถึงจะเริ่มเข้าสู่จุดคุ้มทุน
งบประมาณในส่วนนี้ อาจทำให้ประชาชนเกาหลีใต้ไม่พอใจว่าทำไมต้องนำภาษีไปอุ้มคนที่ไม่ได้เสียภาษีในเกาหลีเหนือ
ในขณะที่รายได้ต่อหัวของเกาหลีจะลดลง เมื่อเทียบกับเกาหลีใต้เดิม เพราะคนเกาหลีเหนือมีรายได้ต่อหัวต่ำมาก
และปัญหาความเหลื่อมล้ำที่มีอยู่แล้วของเกาหลีใต้ก็อาจจะยิ่งเด่นชัดมากยิ่งขึ้น
ทุนนิยมสุดโต่งที่นำโดย กลุ่มแชโบล กลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ที่ครองสัดส่วนกว่า 80%
ของ GDP เกาหลีใต้ จะเป็นกลุ่มหลักที่ได้รับประโยชน์จากการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติมหาศาลในเกาหลีเหนือ
กลุ่มแชโบลจะมีผลผลิตอุตสาหกรรมมากขึ้น ในขณะที่มีต้นทุนวัตถุดิบที่ต่ำลง
และยิ่งมีรายได้มาก ก็ยิ่งขยายอิทธิพลมากขึ้นเช่นกัน
แต่ความเหลื่อมล้ำอาจทำอะไรชาวเกาหลีเหนือไม่ได้ เพราะคนในเกาหลีเหนืออาจมีชีวิตที่อยู่กับความยากจนอย่างเท่าเทียมกันทุกคนมาเป็นเวลานานแล้ว จึงอาจไม่ได้รู้สึกแย่ไปกว่าเดิม
ในด้านการเมือง
มีความเป็นไปได้อยู่ว่า หากมีการรวมประเทศ
เกาหลีใต้ที่มีทั้งประชากรและขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้น
และถ้าเป็นการรวมประเทศแบบให้รัฐบาลเกาหลีใต้เป็นคนบริหารปกครอง
อาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือจะถูกพันธมิตรของเกาหลีใต้ฝ่ายประชาธิปไตยเข้ามาควบคุม
และหากคาบสมุทรเกาหลีเป็นประชาธิปไตย
จะส่งผลมาสู่การเปลี่ยนแปลงของด้านที่ 3 คือ
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ต้องไม่ลืมว่า คาบสมุทรเกาหลีเป็นทำเลที่เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของเหล่ามหาอำนาจ
ในแง่หนึ่ง การเป็นประเทศประชาธิปไตย ก็เท่ากับยังคงเป็นพันธมิตรที่สำคัญของสหรัฐอเมริกา
แต่ในอีกแง่หนึ่ง เกาหลีก็จะกลายเป็นประเทศที่มีพรมแดนติดกับจีนในทันที
และที่สำคัญ ดินแดนนี้จะอยู่ใกล้กับกรุงปักกิ่ง มากกว่าเมืองเซี่ยงไฮ้เสียอีก
แผ่นดินที่เชื่อมถึงกันอาจมีการสร้างถนน ทางรถไฟจากจีนมาถึงเมืองสำคัญของเกาหลี เท่ากับอิทธิพลของจีนจะแผ่มาปกคลุมคาบสมุทรเกาหลีได้ง่ายขึ้น
ยังไม่รวมการมีพรมแดนติดกับรัสเซียทางตอนเหนือ
และปัญหาขัดแย้งในอดีตกับญี่ปุ่นที่ยังไม่คงลืมเลือนไปจากใจคนเกาหลี
เกาหลีจำเป็นที่จะต้องถ่วงดุลอำนาจของประเทศรอบด้านให้ดี
เพราะหากเกิดปัญหาความสัมพันธ์ขึ้นมา
ย่อมส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ การส่งออก และการเมืองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ท้ายที่สุดก็อาจลุกลามจนนำมาสู่ผลลัพธ์เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นเมื่อ 72 ปีที่แล้ว
นับเป็นชะตากรรมที่ชาว 2 เกาหลี ไม่สามารถกำหนดเองได้..
คนเชื้อชาติเดียวกัน พูดภาษาเดียวกัน แต่กลับต้องมาแยกออกจากกัน
และยังคงมีการกระทบกระทั่งกันเรื่อยมา
รู้หรือไม่ว่า เกาหลีใต้มีการก่อตั้ง “กระทรวงการรวมชาติ” เพื่อวางแผนและเตรียมการทุกอย่าง
ด้วยความหวังว่าสักวัน คาบสมุทรเกาหลีจะกลับมารวมเป็นหนึ่งเดียวกันอีกครั้ง
แต่ชีวิตของผู้คนที่อยู่ในโลกคู่ขนานกัน มาเป็นเวลา 72 ปี
การรวมชาติ อาจเป็นสิ่งที่ไกลเกินความคาดฝัน
ไม่มีใครรู้ว่า อนาคตของคาบสมุทรแห่งนี้จะเป็นอย่างไร
แต่สำหรับชาวเกาหลีทั้ง 2 ฝ่าย การไม่ต้องสู้รบกันอีกต่อไป
อาจเป็นสิ่งที่พวกเขาต้องการมากที่สุดในเวลานี้..
----------------------
Blockdit แหล่งรวมบทความวิเคราะห์ เจาะลึกแบบ deep content ล่าสุดมีฟีเจอร์พอดแคสต์แล้ว
Blockdit.com/download
----------------------
ติดตามลงทุนแมนได้ที่
Website - longtunman.com
Blockdit - blockdit.com/longtunman
Facebook - facebook.com/longtunman
Twitter - twitter.com/longtunman
Instagram - instagram.com/longtunman
Line - page.line.me/longtunman
YouTube - youtube.com/longtunman
References
-http://www.worldstopexports.com/worlds-top-export-countries/
-https://worldpopulationreview.com/countries/north-korea-population/
-https://www.businessinsider.com/north-korea-stockpile-minerals-worth-trillions-2017-6
© 2021 Longtunman. All rights reserved.